Gustav på Glömstaskolan vinnare av Svenska barnidrottspriset

Rastpedagogen och försteläraren Gustav Sundh på Glömstaskolan har byggt upp en aktiv rastverksamhet för alla elever. Nu har han utsetts till vinnare av Svenska barnidrottspriset 2020.

  • Publicerad 14:25, 19 maj 2020

”Alla barn har rätt till lek, rörelse och en aktiv fritid. Trots det har inte alla barn den möjligheten. Men på skolgården vistas alla barn. Genom att nyttja skolgårdens möjligheter, skapa alternativa sätt att röra sig i kombination med ett inkluderande förhållningssätt har skolgårdsläraren Gustav Sundh visat på en väg att ge fler barn möjlighet att upptäcka och utvecklas i lek och rörelse.

Gustav Sundh förespråkar alla barns rätt till rörelse oavsett individuella förutsättningar och föräldrars socioekonomiska bakgrund vilket gör honom till en föredömlig vinnare av det Svenska Barnidrottspriset 2020.”

Så lyder juryns motivering till att Gustav Sundh på Glömstaskolan har utsetts till vinnare av Svenska barnidottspriset 2020. Juryn består bland andra av före detta elitskidåkarna Emil och Amna Haag.

Skapar lust till rörelse

Gustav Sundh, ansvarig rastpedagog och förstelärare, har byggt upp en aktiv rastverksamhet för eleverna på Glömstaskolan. Varje dag är han där en timme innan eleverna kommer för att rigga skolgården och skapa platser för aktiviteter. Det ska alltid finnas något att göra för alla elever.

– Det handlar inte bara om att ta emot eleverna på skolgården och vara närvarande ute, utan här tänker vi till och har aktiviteter som både skapar lärande och lust till rörelse. Det gäller också att vara kreativ i nuet, att observera och fånga upp intresse och behov, säger Gustav Sundh, som också är en efterfrågade föreläsare inom området.