Gunvor Hansson har tröttnat på att bråka med kommunen. Foto: Erik Lejdelin

Gunvor: Kommunen har rövat till sig min mark

Gunvor Hansson, 90, har bott på Stockholmsvägen sedan 1940-talet. Men när hon styckade av sin tomt upptäckte hon något upprörande. – Kommunen har stulit min mark i flera år.

  • Publicerad 16:21, 25 jun 2018

Gunvor Hansson, 90, har bott i sin villa på Stockholmsvägen sedan 1949. Hon har sett sin barn växa upp och åren har kommit och gått. 2014 ville hon sälja huset för att köpa något mindre då krafterna inte räckte till. Hon valde då att stycka upp sin stora tomt i två olika fastigheter.

Men då upptäckte hon någonting upprörande.

– Kommunen har byggt in på min mark, helt utan min tillåtelse och utan något som helst avtal. De har gått in och rövat bort min mark, säger hon.

Hon tycker att det är ett allvarligt hot mot äganderätten och hon är också särskilt upprörd över att det gått flera år utan att kommunen kommit till en lösning.

Tomten för liten

Intrånget rör sig om en gång- och cykelväg som kommunen anlagt på hennes mark, och nu har tomtens minskade storlek begränsat byggmöjligheterna vilket försvårar försäljning. Hon har nu en fastighet med oklara gränsdragningar som hon dessutom behöver betala fastighetsskatt för, 26 500 kronor per år enligt Gunvor.

2013 började ett bredbandsbolag gräva upp hennes mark helt utan lov. Hon gick till tingsrätten och vann – företaget fick gräva upp allt igen.

– Jag håller på att jobba slut på mig själv med allt det här.

Gunvor känner sig överkörd av kommunen. ”De ska väl finnas till för medborgarna?” säger hon. Foto: Erik Lejdelin

Efter att kommunen upptäckt sitt fel har de erbjudit ersättning till Gunvor – i efterhand.

– Men det är skambud de ger. Man ska komma ihåg att annekteringen av min mark pågått i mer än tio år och de erbjuder inte ens taxeringsvärdet per kvadratmeter.

Troligtvis har det här felet begåtts långt tillbaka i tiden

Mikael Åklint, plan- och exploateringschef

Kommunen erkänner felet

Hos kommunen erkänner man att fel har begåtts.

– Det är jätteolyckligt och vi har erkänt felet. Troligtvis har det här felet begåtts långt tillbaka i tiden. Nu har vi dialog med fastighetsägaren och vi har försökt kompensera för dels markintrånget och dels för den mark som kommunen vill förvärva, säger Mikael Åklint, plan- och exploateringschef.

Kommunen har arbetat fram en ny detaljplan för hela Ensta som förväntas träda i kraft till hösten (se faktaruta). I samband med den vill kommunen säkerställa att den befintliga gång- och cykelbanan kan vara kvar utmed Stockholmsvägen.

Kommunen uppger att de låtit en oberoende värderingsman värdera marken som idag innefattas av gång- och cykelbanan.

Det är den här böjda cykelvägen som egentligen ligger på Gunvors mark. Foto: Erik Lejdelin

Mindre tomter får större möjligheter

Idag får den minsta fastigheten vara 1500 kvadratmeter, även om många avsteg har gjorts. I den nya detaljplanen får den minsta fastigheten vara 800 kvadratmeter. Tillsammans med den nya utökade byggrätten får Gunvors avstyckade tomt bättre möjligheter.

– Det är visserligen positivt för min del, men när jag väl säljer så kommer jag göra en enorm förlust som jag håller kommunen ansvarig för, säger hon.

Fakta

Ett lapptäcke av olika detaljplaner

Detaljplanerna i Ensta är ett lapptäcke av olika detajplaner. Vissa detaljplaner är 90 år gamla och flera undantag har gjorts genom åren och vad man får bygga på sin mark kan skilja sig åt mellan grannar. Därför har man de senaste två åren arbetat fram en övergripande detaljplan i Ensta med målet att ge alla fastigheter jämlika och konsekventa regler.

Kommunen hoppas att de nya reglerna ska träda i kraft till hösten.

Visa merVisa mindre