Ska bort. Gula villan vid Karlsbodavägen har länge hotats av flytt eller rivning. Arkivbild. Foto: Mikael Andersson

Gula villans öde på tapeten – igen

I flera års tid har framtiden för Gula villan i Mariehäll varit oviss. I slutet av april kan det nu bli dags för slutet av en era för ägarna till kafé Hemgården.

  • Publicerad 15:18, 31 jan 2020

– Det är många som har skrivit om och krigar för oss.

Byggprojektet Archimedes, där 770 bostäder ska byggas i Mariehäll, har dragit ut på tiden. Tanken är att cirka 160 hyresrätter ska byggas i höjd med Karlsbodavägen, precis där Gula villan stått belägen sedan slutet på 1800-talet.

Men på grund av att markföroreningar och bullerstörningar upptäckts, upphävde länsstyrelsen detaljplanen i december 2018. Sedan dess har en ny utredning gjorts, och den 17 februari väntas kommunfullmäktige återigen anta detaljplanen.

LÄS ÄVEN: 770 bostäder i Mariehäll stoppas

För dyrt att flytta villan

Från början fanns en tanke om att Gula villan, som är grönklassad av Stadsmuseet, skulle flyttas en bit norrut på Karlsbodavägen för att göra plats åt bostäderna. Men senare har flytten beskrivits som dyr och generera ett ekonomiskt underskott för fastighetskontoret.

LÄS ÄVEN: Gula villans kafé tvingas bort – oklar framtid för huset

Att flytta villan norrut skulle även försämra entrén till den park som ska byggas i området, menar exploateringskontoret. Därför började man leta efter en annan plats att ställa den på, men ingen har hittats.

– Exploateringskontoret har inte hittat någon annan lämplig plats för den gula villan än den som föreslås i detaljplanen. Eftersom beslutet som nämnden tog förutsätter att gula villan rivs så är planen dock idag att riva villan, skriver Lukas Kvarfordt, projektledare på exploateringskontoret, i ett mejl.

Något rivningslov har dock inte lämnats in, det gör först efter att detaljplanen har vunnit laga kraft.

Ansökt om förlängt kontrakt

I Gula villan har kaféet Hemgården funnits sedan 1963, och det är Tony och Lisa Skyllerstedt som driver det. De har länge fått höra att de måste stänga.

– Hyreskontraktet är skrivet till 31 mars, men så har det hållit på i två år, det har förlängts varje halvår. Vi vet inte när vi måste stänga, det beror på när byggstarten för bostäderna blir, säger Tony Skyllerstedt.

I veckan lämnade de in en ansökan om att få hyreskontraktet förlängt ytterligare ett halvår.

– Det är många som har skrivit om och krigar för oss, men när det gäller pengar och bostäder, då kommer det här i kläm, säger Tony Skyllerstedt.

Villan ägs och förvaltas av fastighetskontoret.

– De har frågat om förlängning, och vi kommer att försöka skriva en ny överenskommelse som gäller i ytterligare en månad, till april, säger Linda Laine, pressansvarig på fastighetskontoret.

Som det ser ut nu måste alltså Gula villan stå tom efter det.

Gula villan

Enligt en analys av kulturvärdena är byggnaden den sista resten av den sena 1800-talsindustrialismens enklare bostadsbebyggelse i området.

Källa: Wilund arkitekter & antikvarier AB.