Gula linjen på gång: Här ska det sprängas

Sprängningar och avstängningar väntar vid Norra Stationsgatan när tunnlar ska anläggas.

  • Publicerad 05:40, 14 maj 2018

Inför bygget av tunnelbanans gula linje ska tre arbetstunnlar för transporter, personal och material att sprängas i anslutning till de nya stationerna Arenastan, Södra Hagalund och Hagastaden.

Varning för byggstök, med andra ord.

– Vi försöker lägga dem på ett så smidigt sätt som möjligt. Men det får skaka och låta lite, vi ska ned i berg och spränga, så visst kommer man märka av det. De blir ett antal meter i bredd och höjd, man ska ju kunna köra lastbil i dem, säger Mårten Frumerie, chef på förvaltningen för utbyggd tunnelbana.

i Hagastaden utgår den från Citybanans gamla arbetstunnel vid Norra stationsgatan. Tunneln i Arenastaden sprängs in vid Dalvägen och i Södra Hagalund placeras en tunnel vid Solnavägen.

Enligt Mårten Frumerie är platserna bland annat valda just för att de ännu inte är tätbebyggda.

Påbörjas 2019

Arbetstunnlarna anläggs för att man ska kunna bygga tunnelbana från flera håll istället för i bara en riktning.

Tunnlarna ska nu upphandlas, tunnelsprängningarna beräknas komma igång första halvan av 2019.

Pendeltågstrafiken kommer att påverkas rejält när tunnelbanan kopplas ihop till Odenplan, men det dröjer flera år. Enligt landstinget kommer man att försöka utföra sammankopplingen under sommarmånaderna, då färre åker tunnelbana.