Gula Byggningen byggden 1826, när porslinstillverkningen startade i Gustavsberg. Foto: Läsarbild Google street view

Gula Byggningen kan bli ett byggnadsminne

Gula Byggningen kan bli ett byggnadsminne. En person väckte frågan om byggnaden har så pass höga kulturhistoriska värden att den bör bevaras. Nu utreder Länsstyrelsen möjligheten. I byggnaden finns Gustavsbergs konsthall som grundades 2007 av Dag Landvik.

  • Publicerad 16:04, 23 jul 2018

Länsstyrelsen ska bedöma det kulturhistoriska värdet och om byggnaden är värd att bevara enligt kulturmiljölagen. Det sker just nu en dialog mellan fastighetsägare, länsstyrelsen och andra intressenter om Gula Byggningen ska bli ett minne eller inte, rapporterar Nacka-Värmdö Posten. Än så länge har inte Värmdö kommun yttrat sig i frågan.