Guide till tystnaden i Sundbyberg

I en ny guide som Sundbybergs stad ger ut vägleds besökare till tysta och natursköna platser i staden. Syftet är att tillgängliggöra platser som kan ge besökaren naturupplevelser och avkoppling. – Den här guiden till tystnad är den första som kommer ut i Stockholm län och vi hämtade inspiration från Årefjällen, säger Maria Bohman (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

  • Publicerad 13:50, 4 jun 2015

I en stad finns det ett ständigt brus från omgivningen men det går också att hitta relativt tysta platser. I Sundbybergs guide till tystnaden vägleds besökare till fem natursköna och relativt tysta platser i stadens närområden.
– Vi vill möjliggöra för våra invånare att enkelt hitta de tysta platserna i naturen som kan bidra till avkoppling, säger Maria Bohman

I samhället är stress en allt större orsak till ohälsa. Ett sätt att hantera negativ stress är att vistas i naturen och få möjligheten att koppla av. Besökaren kan förstärka upplevelsen genom att prioritera stunden, gå långsamt, lyssna, lukta och att aktivera sin känsel i naturen.
– Vi kan bara gå till oss själva och den stressade miljö som många lever under, det är inte livsbejakannde. Vi vet att vi påverkas positivt av naturen när vi sätter oss i det tillståndet där vi låter oss själva lugna ner oss och stänga av och bara upptäcka det som är runt omkring oss. Alla vet nog det här men vi kan inte bli nog påminda om det. Då kan det här vara ett positivt sätt som kan få oss att må bra och inte bara komma med pekpinnar, säger Maria Bohman.

Nötbacken och rastplatsen vid Solbacken i Igelbäckens naturreservat
Titta upp i ett tätt lövverk där du bara ser små luckor av blå himmel eller se ut över ett
böljande ängslandskap. Nötbacken, rastplatsen och promenaden erbjuder stor variation
av avkopplande upplevelser och ljudmiljöer som rasslet från löven, Igelbäckens porlande
vatten och vinden i vassen.

Rastplatsen vid 7 km-spåret i Igelbäckens naturreservat
Här går du in i skogen. Skogen ger en känsla av ett rum som omsluter dig och är rogivande
med sina stora träd. Du når en vacker barrskog efter en kort promenad och platsen
ger en känsla av att du lämnat staden.

Ursvikshöjdens norra slänt
Njut av närheten till denna vackra och relativt tysta skogsbacke som ger urskogskänsla
med sina gamla döda träd och vackra tallar. Den glesa skogen känns orörd och du ser
bara en liten del av staden. Området är litet och ligger ovanför de gamla militära bergrummen där skogen växer över de gamla stenfundamenten.

Tuleparken i centrala Sundbyberg
Tuleparken med sina lövträd och klipphällar ligger på en liten höjd och ger en känsla av
att vara i en skog. Den är lite undanskymd och en kuperad stig leder in i området. Blåser
det så kan ljuden av vinden i träden helt ta över och dränka stadens ljud.

Utkiken i Duvbo
Mitt i staden finns denna vackra skog med gamla träd och urskogskänsla. Utsikten från
klipphällarna är vidsträckt norrut och du ser övervägande skog. Stigarna är få och små in i
området vilket bidrar till känslan av vildmark.

Visa merVisa mindre

Mer Som sovrummet eller liten fors

Platsernas tystnad jämförs med 30 dBA som motsvarar sovrumstyst och en liten fors som motsvarar 38 dBA. En normal samtalston är 60 dBA. Vindriktning, väder, årstid och tiden på dagen påverkar hur tysta platserna är.

För varje tyst plats finns en utmärkt startpunkt, en skylt med karta samt en målpunkt med skylt som visar att besökaren är framme. Det går även att hitta platserna på google.se/maps genom att söka på Guide till tystnaden i Sundbyberg eller besöka hemsidan www.sundbyberg.se/guidetilltystnaden.

Visa merVisa mindre

Att semla eller inte semla – det är frågan

Nyheter Smarrig bulle väcker känslor Fastlagen infaller först i februari, men det har ingen betydelse för dagens gudlösa semmelälskare. Är det något att jämra sig över? Måltidsforskaren Richard Tellström tycker inte det.fredag 22/1 16:40