Byggstart. IFK Vaxholms klubbordförande Mattias Bedding hoppas att konstgräsplanen på Resarö bollplan ska börja byggas redan i år. Foto: Stefan Källstigen

Gruset ska bli konstgräs när Vaxholmsbor skänker pengar

Mitt i har tidigare berättat om IFK Vaxholms planer för Resarö bollplan. Nu har föreningen, med sina 900 aktiva medlemmar, nått ett genombrott – tack vare generösa Vaxholmsbor.

  • Publicerad 13:53, 17 mar 2021

Sedan om man är ­galen eller inte,
det får psykiatrikern avgöra.

I slutet av förra året blev avtalet mellan IFK Vaxholm och kommunen klart. Det sätter ramarna för hur IFK Vaxholm kan använda Resarö bollplan.

– Nyttjanderättsavtalet röstades igenom av nämnden för teknik, fritid och kultur i december i fjol. Avtalet skrevs på i mellandagarna och nu gäller det i 15 år till att börja med, säger klubbens ordförande Mattias Bedding.

FK Vaxholms klubbordförande Mattias Bedding på Resarö bollplan. Foto: Stefan Källstigen

I dealen ligger att föreningen åtar sig att själva bekosta att bollplanen får konstgräs. Konstgräsplanen kommer att bli helt miljövänlig. Det så kallade fyllnadsgranulatet kommer endast att innehålla en blandning av kork och olivkärnor.

Att avtalet nu är i hamn har fört projektet in i nästa steg. Detta har resulterat i en så kallad crowdfundingkampanj för att engagera och samla in pengar.

Då Mitt i talar med Mattias Bedding har kampanjen varit igång ungefär en vecka och 75 000 kronor har samlats in.

– Det här är en tuff utmaning för en ideell förening, vi har inga fem miljoner på något konto, som det hela beräknas kosta, men vi har givit oss sjutton på att det här ska gå, säger han.

Inspiration från Tjörn

Det var föreningens idé att dra igång en insamlingskampanj. Mattias berättar att inspirationen kommer från en fotbollsförening på Tjörn som stod i en liknande situation och lyckades samla in pengar till en konstgräsplan.

Fördubblade träningsmöjligheter för IFK Vaxholm i framtiden

Resultatet 75 000 kronor är glädjande för föreningen och visar på vilket engagemang som finns i frågan kring att utöka de begränsade träningsmöjligheter man tampats med under lång tid.

– De som bidragit såhär långt ger mellan 400 och 1 200 kronor per person, snittet ligger på 600 - 800 kronor. Men många har gett 400 kronor per familjemedlem.

Företag kan sponsra

Insamlingskampanjen vänder sig både till privatpersoner men även till företag som vill sponsra barnidrott. För det är framförallt föreningens yngre förmågor som ska få lira på den kommande konstgräsplanen. Men till målet fem miljoner är det långt, och Mattias Bedding med föreningskollegor arbetar hårt för att få in pengarna som behövs.

FK Vaxholms klubbordförande Mattias Bedding fotograferad på Resarö Bollplan. Foto: Stefan Källstigen

Stort hopp sätter IFK Vaxholm till den ansökan man lämnat in till Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet.

– Jag vill att byggnationen kommer igång under 2021. Det vi väntar på är handläggningstiden hos Allmänna arvsfonden, från nu räknat så tar det ett halvår, och där har vi chans att få 70 procent av den totala kostnaden, säger Mattias Bedding.

Vill att alla sluter upp

Projektet har större syften än att bygga själva konstgräsplanen.

– Vi vill uppnå något som Vaxholmsborna kan sluta upp kring och att man kan tänka, ”vi är en liten kommun men vi kan”. Min förhoppning är att det inte ska finnas någon som bor i Vaxholm och inte känner till det här, säger Mattias Bedding och konstaterar:

– Sedan om man är galen eller inte, det får psykiatrikern avgöra om man hamnar där.

Crowdfunding

Crowdfunding är en modern metod för att finansiera projekt eller idéer. Ofta sker detta digitalt genom att en upphovsperson presenterar sin idé och söker efter de som tror på projektet och vill bidra med pengar. På svenska brukar man tala om gräsrotsfinansiering, folkfinansiering eller massfinansiering.