Grupptalan i domstol ska stoppa Lövstaverket – möte i kväll

Planerna på ett stort kraftvärmeverk i Lövsta lever vidare – men det gör också motståndet. Nu drar gruppen Rädda Lövsta igång en grupptalan för att stoppa projektet i Mark- och miljödomstolen. I kväll är det möte för dem som vill delta.

  • Publicerad 10:00, 23 sep 2019

Det planerade värmeverket i Lövsta har väckt starka känslor bland framförallt boende i och runt Hässelby. Projektet skulle innebära att både en småbåtshamn och det populära Lövstabadet försvinner.

Dricksvattnet het fråga

Men det är framförallt miljöaspekterna som kommer att lyftas fram i den grupptalan som nu ska föras mot den tillståndsansökan som Stockholms Energi väntas lämna till mark- och miljödomstolen inom kort.
– Lövsta är en väldigt olämplig plats för ett kraftvärmeverk. Vi har hela Stockholms dricksvattentäkt där utanför och det här är ett väldigt förorenat område, säger Marie Granberg, ordförande för föreningen Rädda Lövsta.

Lövstaverket hot mot dricksvattnet i fjorton kommuner

 

Insamling betalar miljöjurist

Hon hoppas att så många som möjligt ska ansluta sig till grupptalan för att ge den större kraft. I domstolen kommer grupens talan att föras av miljöjuristen Gunilla Högberg Björck, vars arvode finansieras genom pengar som Rädda Lövsta samlat in.
Det finns inga ekonomiska risker med att ansluta sig till grupptalan, enligt Marie Granberg.

– Vi har fått in tillräckligt med pengar för att driva den första talan i Mark- och miljödomstolen. Beroende på utfallet där får vi ta förnyad ställning. Men man förbinder sig inte att betala in mer om pengarna skulle ta slut.

I kväll, måndag, klockan 19 hålls ett möte på Skolörtens servicehus med närvaro av juristen Gunilla Högberg Björck för personer som är intresserade av att stödja grupptalan eller vill veta mer om den.

Heta känslor och hård kritik i möte om värmeverket i Lövsta

Olika uppfattningar om miljörisker

Som Mitt i tidigare berättat är platsen för det planerade bygget en gammal soptipp och marken där är, liksom sjöbotten utanför, full av giftiga ämnen efter många års deponering av avfall. Bland annat har en professor i maringeologi varnat för att östra Mälaren som dricksvattentäkt kan slås ut om det giftiga bottenslammet rivs upp av de fartyg som ska sköta transporterna till och från verket.Stockholm Energi, som ligger bakom projektet, menar att den risken går att eliminera genom sanering, och att bygget som helhet kommer att ha en positiv inverkan på miljön.

Stockholm Exergi har som målsättning att lämna in sin tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen i månadsskiftet oktober-november.

 

Trots flytthotet – båtklubben ger inte upp