Gruppboenden blir 17 miljoner dyrare

17 miljoner kronor. Så mycket extra pengar behövs för att bygga två nya gruppboenden.

  • Publicerad 11:42, 31 okt 2018

Kommunen ska bygga två nya gruppboenden – en i Strand och en i Hanviken.

40 miljoner kronor skulle det få kosta att bygga dem, enligt tidigare beslut. Men mer pengar behövs. Det rör sig om nästan 10 miljoner mer för den i Hanviken och drygt 7 miljoner kronor för den i Strand.

Orsakerna är flera. Kostnaderna för entreprenad och projektering har ökat på grund av ”rådande marknadsläge”, till exempel. Det behövs också göras fler undersökning av marken, bland annat.

Kommunfullmäktige sa förra veckan ja till pengarna, efter ett extrainsatt möte i kommunstyrelsen tidigare under dagen.

Granbacken ska rivas

Kommunen kan inte vänta längre med att byggstart för det i Strand, enligt beslutsunderlaget. ”Det finns redan ett behov av platser, och en försening innebär risk för att bland annat viteskostnader kan uppstå”, står det.

Visionsbild över gruppboendet på Stjärnvägen i Hanviken. Foto: Kod Arkitekter

Gruppboendet i Hanviken är tänkt att ersätta Granbacken som ska rivas när det ska byggas vid Granängstorget.

Tjänstemän kritiska

I tjänstemännens skrivelse riktats kritik mot beslutsprocessen. ”Det är inte önskvärt att komma i en situation där beslut om kraftiga kostnadshöjningar måste fattas i samla tidsfönster”, skriver de bland annat.

Bostäderna är så kallade LSS-bostäderna. LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I gruppbostäderna kommer totalt tretton personer kunna bo.

Detaljplanen för gruppboendet på Stjärnvägen i Hanviken har vunnit laga kraft.

LSS-boendet i Strand planeras på Strandvägen/Tranmyravägen. Den tomten omfattas inte av någon av detaljplan.