Peter Bragner, grundskolechef, håller inte med om kritiken. Foto: Melina Reid

Grundskolechefen: Föräldrarna överdriver

Grundskolechefen Peter Bragner tror inte på föräldrarnas beskrivning av stöket i klassrummet. – Det är inte så katastrofalt som de skriver, säger han.

  • Publicerad 16:30, 20 jun 2018

Peter Bragner är grundskolechef på utbildningsförvaltningen, och chef över ledningen på Aspuddens skola. Han har läst föräldrarnas brev, men tillbakavisar kritiken.

– Det finns en överdrift i sakerna som skrivs, jag har besökt skolan och jag upplever inte att det är som det beskrivs i brevet.

Men föräldrarna slår ju larm om ett ohållbart läge?

– Jag tror att föräldrarna upplever att de inte blivit lyssnade på, och att man därför väljer att ta i mer än vad situationen kräver. Kommunikationen och dialogen kunde ha varit tydligare, där har vi brustit.

Så du håller inte med om att det är för få pedagoger i klassrummet?

– Pedagogerna har inte varit för få, men de kanske inte har jobbat efter det uppdrag man haft. Det har varit svårt att rekrytera kvalificerad personal.

Peter Bragner medger  att det varit stökigt och oroligt på raster och fritidsverksamhet. Men att det skulle röra sig om underbemanning håller han inte med om.

– Nej, det är inte för lite personal, utan det handlar om hur man utnyttjar resurserna, var man ska befinna sig och hur man ska strukturera arbetet.

Vems ansvar är det om inte det fungerar?

– Det är självklart skolledningens ansvar.

Katrin Burström, rektor på Aspuddens skola, menar precis som Peter Bragner att det i första hand handlar om att använda personalresurserna  ”på bästa sätt”, i stället för att utöka bemanningen.

Hon säger att skolan i höst ska anlita utbildningsförvaltningens fritidshemssamordnare för att strukturera upp fritidsverksamheten och att det kommer att hållas öppna informationsmöten för föräldrarna.