Brandmännen Pontus Westlund och Emil Skoglund känner att de fått upprättelse. Foto: Ingrid Johansson

Grundlagsbrott när kritiska brandmän fick gå

De var kritiska till att outbildade fick anställning vid Södertörns brandförsvar medan utbildade brandmän fick nej. Då fick de gå. Brandchefen har därmed brutit mot det grundlagsfästa repressalieförbudet, slår nu JO fast.

  • Publicerad 20:50, 12 jun 2018

När beslutet från Justitieombudsmannen kom häromdagen var det en lättnad för brandmännen Emil Skoglund från Sollentuna och Pontus Westlund, Bandhagen.

– Det är klart att jag blev glad. Det vi gjorde var rimligt och helt enligt den yttrandefrihet och meddelarfrihet man har som offentligt anställd, säger Pontus Westlund.

Mindre glada var han och Emil Skoglund när de inför sommaren 2015 meddelades att ”de inte längre var aktuella för anställning” vid Södertörns brandförsvar.

Skrev debattartikel

Brandchefen ansåg att de inte delade företagets värderingar, sedan de dels skrivit ett öppet brev till de förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund, och dels en debattartikel som publicerades på en nyhetssajt.

Det de kritiserade var att Södertörns brandförsvar anställde personer, som efter nio veckors utbildning skulle tjänstgöra vid utryckning. Den officiella utbildningen till brandman är en tvåårig eftergymnasial utbildning där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är huvudman.

Självklart ska man kunna framföra synpunkter

Lars-Göran Uddholm, brandchef vid Södertörns brandförsvar

Detta för att öka mångfalden vid brandförsvaret, som vill ha fler kvinnor och personer med invandrarbakgrund bland personalen.

Samtidigt nekades utbildade brandmän jobb.

Rätt att uttrycka åsikter utan repressalier

De JO-anmälde ledningen för Södertörns brandförsvar. Och fick rätt.

”Att en myndighets anställda utanför tjänsten offentligt debatterar verksamhetsfrågor av det aktuella slaget utgör enligt min mening ett gott exempel på vad yttrande- och meddelarfriheten syftar till” skriver JO Cecilia Renfors i beslutet. Hon menar att brandchefen är dåligt insatt i repressalieförbudet och att hon är ”mycket kritisk till förbundets och Lars-Göran Uddholms agerande”.

Vår mening är inte att kritisera någon enskild, utan det är ett systemfel

Emil Skoglund, brandman

– JO har gjort sitt utlåtande och vi ska göra rätt. Självklart ska man kunna framföra synpunkter, säger Lars-Göran Uddholm, brandchef vid Södertörns brandförsvar.

Han menar att olika personer i organisationen sagt sådant till de två brandmännen som kan uppfattas som löfte om fortsatt anställning, vilket är felaktigt gjort, och att man nu styrt upp rekryteringsprocessen.

Du har sagt att de inte delar myndighetens värderingar?

– Vi jobbar ju även förebyggande, med hembesök, vi träffar ungdomar, och behöver rekrytera språkkunniga personer som kan kommunicera ute i våra områden. Jag upplever att vi har olika uppfattningar om det.

Och då kan man inte jobba hos er?

– Det är lättare om man delar organisationens värderingar, säger Lars-Göran Uddholm.

Emil Skoglund och Pontus Westlund menar att delar synen på mångfald, men tycker att ansvaret ligger på MSB att locka fler att utbilda sig.

Då kan det ta många år?

– Jo, men mångfald är inte viktigare än kompetens, att ha brandmän som kan lösa uppgiften. Vår mening är inte att kritisera någon enskild, utan det är ett systemfel. Men man ska också vara tydlig med att de som går ”snabbspåret” blir ofta duktiga brandmän efter några år, säger Emil Skoglund.

Varken Emil Skoglund eller Pontus Westlund behövde gå arbetslösa efter att de tvingats lämna Södertörns brandförsvar. Båda jobbar nu vid en annan räddningstjänst i Stockholmsområdet.