Nybygge. Byggnaden (i grönt) "för en dialog mellan historia och samtid", anser staden. Men bedömningen delas inte av alla. Foto: Wingårdhs

Grönt ljus för Stallmästaregårdens gröna nybygge

Solna går vidare med de kritiserade planerna på att bygga ut Stallmästaregården. I fokus står Gert Wingårdhs gröna plåtbyggnad, som fått många parkvänner att se rött.

  • Publicerad 07:46, 2 dec 2021

Vi har utvecklat och modifierat det här förslaget på olika sätt

Planerna vid anrika Stallmästaregården i Nationalstadsparken fick det att storma från alla möjliga håll.

Förslaget går ut på uppföra en ny flygelbyggnad i plåt med konferens och hotellrum.

Arkitektbyrån Wingårdhs ligger bakom den av Koppartälten inspirerade byggnad med tältliknande tak och gröna fasader.

Solna stad vill också riva ett par mindre byggnader från 50- respektive 60-talet.

"Passar in"

Ärendet var nyligen uppe i byggnadsnämnden där det godkändes.

– Förutsättningarna för Stallmästaregårdens verksamhet blir bättre och det kommer inte ha någon negativ inverkan för dem som vistats på platsen, tvärtom. Vi har utvecklat och modifierat det här förslaget på olika sätt för att det ska passa bättre in i området. Jag tycker att resultatet är bra, säger Torsten Svenonius (M), nämndordförande.

Bland annat har huvudnumret, konferensbyggnaden, sänkts med två meter under resans gång. Nu bedöms det av staden ha "hög arkitektonisk och estetiskt kvalitet".

Många kritiker

Men listan på kritiker är som sagt lång.

Svenska turistföreningen, Förbundet för Ekoparken och Naturskyddsföreningen finns bland dem som anser att Solnas planer strider mot platsens kulturhistoria och riksintresset.

https://www.mitti.se/nyheter/arkitekt-forsvarar-byggplan-vill-skapa-oas/repudo!AnR@XOfzcf@Hs71ZZxwNQ/

"Provocerande", menar Svenska byggnadsvårdsföreningen. "En grav förvanskning av miljön", skriver Samfundet S.t Erik.

Och av de 102 privatpersoner som yttrat sig är 100 negativa.

Men Torsten Svenonius tar det med ro.

– Vi utgår inte från antalet synpunkter utan på höjden i argumentationen. Det är många som inte tagit till sig placeringen på den nya byggnaden i förhållande till övriga. Den syns inte från parken utan bara från banvallen och parkeringen. Sen kan man alltid ha synpunkter på tycke och smak.

Byggplanerna antas i fullmäktige.

Gamla miljöer

Med anor från 1600-talet är Stallmästaregården länets äldsta värdshus.

Det är klassat som byggnadsminne.

I och med sitt läge inom den Kungliga nationalstadsparken berörs Stallmästaregården av speciella krav på bevarande av natur- och kulturmiljövärden samt allmänhetens tillgång till området.

Fakta: Solna stad

Visa merVisa mindre