Ungefär så här kan vyn från Bromstenvägen bli om ett par år, men majoriteten i stadsbyggnadsnämnden vill hellre se klassiska stockholmsfärger i terrakotta på fasaden. Foto: Brunnberg och Forshed

Grönt ljus för nytt kvarter vid Spångaviadukten

Förra veckan godkändes detaljplanen för ett nytt bostadskvarter intill viadukten vid Spånga centrum. Men politikerna i stadsbyggnadsnämnden skickar med några synpunkter: de vill ha grönkompensation och klassiska Stockholmsfärger på fasaden.

  • Publicerad 16:04, 18 nov 2019

Förra vintern revs de två husen vid Spångaviadukten, som stått öde en längre tid. Planen har hela tiden varit att ersätta dem med ett nytt kvarter med 135 bostadsrätter.

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/se-filmen-har-rivs-ode-husen-i-spanga/reprlr!iGP3Q25z3BkzDiVCLSgM3g/

På stadsbyggnadsnämnden förra veckan antogs förslaget till ny detaljplan. Tanken är ett slutet kvarter som "dockas" mot viadukten med entréer både på markplan och från viadukten.

Bostäderna ska byggas av AB Borätt. Lägenheterna kommer sannolikt att variera i storlek, från 1,5:or till femrummare men främst två rum och kök. I bottenplan planeras en del verksamhetslokaler.

P-talet är 0,5 parkeringsplatser per bostad och samtliga kommer att ligga i husets garage, som får en ingång via en ny gata från Spånga stationsväg.

Mycket buller

I förslaget fanns en del justeringar sedan planen varit ute på samråd. Bland annat har man infört ett krav på att minst hälften av rummen i varje bostad förläggs mot en bullerskyddad sida, i praktiken sovrummen så långt det är möjligt, enligt stadsplanerare Anton Nylander.

– Vi har även förtydligat funktionen för innergården. Det blir en mindre lekyta för barn men i övrigt inte så stort fokus på samvaro. Det är en liten gård men vi har gjort en avvägning – det ligger nära kollektivtrafik och vi har bostadsbrist, säger Anton Nylander.

Förslaget godkändes alltså, men den grönblå majoriteten skickade med några korta synpunkter i ett särskilt uttalande.

– Vi vill ha grönkompensation i närområdet och så vill vi gärna se stockholmsfärgerna (färgskala i gult-terrakotta, reds anm) på fasaden. När det gäller huset närmast viadukten behöver man se över trygghetsaspekten så att vi inte skapar nya ytor som kan upplevas otrygga, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.

I samband med att det nya kvarteret byggs ska Spånga stationsväg rätas ut för att underlätta för busstrafiken.

Planen ska upp i kommunfullmäktige för antagande, preliminärt blir det i februari 2020. Om allt rullar på därefter kan byggstart ske till sommaren samma år.

Det nya kvarteret, sett från Spånga Torgväg. Foto: Brunnberg och Forshed

Området under Spångaviadukten är tänkt att bli mindre undanskymt än i dag. Den grönblå majoriteten vill att man ser över trygghetsaspekten när man går vidare i ärendet. Foto: Brunnberg och Forshed