Grönt ljus för nästa byggprojekt på Årstafältet

Det är dags för nästa etapp av jätteprojektet Årstafältet att ta form. I det som kallas för etapp 5 planeras än så länge 950 bostäder och 13 förskoleavdelningar. På torsdagskvällen fick startpromemorian för projektet ja från stadsbyggnadsnämnden.

  • Publicerad 19:30, 12 dec 2019

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett planförslag på Årstafältet, etapp 5. Totalt handlar det om 950 nya bostäder, och 13 förskoleavdelningar. Bostäderna kommer att bestå av såväl bostadsrätter som hyresrätter.

Förskoleavdelningarna förelås ligga i bottenvåningarna på de hus som ska byggas.

I november 2019 markanvisades området till flera olika byggaktörer, bland annat till Åke Sundvall och Svenska bostäder.

Årstafältet är ett av stadens stora byggprojekt, som ska knyta ihop Årsta och Östberga. När allt är klart, vilket preliminärt beräknas vara 2033, så ska en helt ny stadsdel blivit till.

Lösning för golfbana måste hittas

Hittills har man börjat bygga på etapp 1, som innefattar dagvattendammar, koloniområdet och delar av parken.

Det kommer att dröja innan bostäder börjar byggas på Årstafältet. I just den här fasen, etapp fem – så kan det dröja fram tills årsskiftet 2023/2024 innan beslut om bygge tas.

Den 12 december fattades alltså beslut om att planarbetet kan inledas.

Projektet innebär att golfbanan Årsta golf måste flytta för att ge plats åt bostäder. I ett särskilt uttalande framhöll majoriteten att det är ”angeläget att staden hittar en lösning och önskar att få det redovisat så snart en lämplig ny placering har identifierats”.

 

 

Fakta

De olika etapperna av Årstafältet

Etapp 1 –  1000 lägenheter, park, butikslokaler och förskolor.

Etapp 2 – uppdelat i två delar, norra och södra. Totalt planeras 1 130 lägenheter, lokaler för service och handel och två förskolor. Mitt i området av etapp 2 södra planeras ett stadsdelstorg.

Etapp 3 – 400 nya lägenheter, en F-9-skola, en idrottshall och butikslokaler.

Etapp 4 – uppdelat i två delar, 4a och 4b. I etapp 4a planeras 675 nya lägenheter och en förskola med upp till 16 avdelningar. I etapp 4b planerar staden för 250 hyresrätter och en grundskola för 900 elever.

Etapp 5 – 950 bostäder och förskolor, än så länge.

Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre