Grönt ljus för kritiserat bygge i historiskt kvarter

Stadsbyggnadsnämnden har gett grönt ljus att gå vidare med planerna på ny bebyggelse i norra Högalid, med motiveringen att det finns ett stort behov av seniorbostäder. Men remissinstanser och grannar riktar stark kritik mot förslaget.

  • Publicerad 16:14, 6 maj 2022

I kvarteret Yxan 4 på Södermalm vill Stockholms Borgerskap bygga seniorbostäder och vård- och omsorgsboende. Det skulle innebära ett tillskott av 247 bostäder.

– Vi behöver äldreomsorgsplatser och seniorbostäder. Dessutom är det här ett fint exempel på en stadsutveckling som tar utgångspunkt i den nya arkitektpolicyn, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Borgarhemmet gör sig redo för framtiden

Skiss. Nya vård- och omsorgsboendet, sett från Heleneborgsgatan. Foto: Koncept TM

Många synpunkter

Under samrådet som hölls i slutet av förra året inkom 250 yttranden och protestlistor med 449 namn. En majoritet av remissinstanser och grannar var kritiska till planerna, främst med hänvisning till att platsens kulturvärden skulle påverkas negativt.

Hur ser du på det?

– Det är en avvägning vi gör, allmänintresset i den här typen av bostäder ställs mot det flera uttryckt oro för. Här får vi ett tillskott av något vi har ett stort behov av vilket vi vägt mot de negativa synpunkter som kommit in.

Joakim Larsson pekar även på att man nu sparar 90 meter av naturstensmuren längs Heleneborgsgatan och 150 meter längs Högalidsgatan för att de kulturhistoriska värdena fortfarande ska vara synbara.

Muren kan ryka när Norra Högalid ska vakna till liv

Lamellhuset. Det planerade nya huset på Kristinehovsgatan, som nu ska behandlas i ett separat projekt. Foto: illustration: Dinell Johansson

Stadsbyggnadsborgarråd. Joakim Larsson (M) är positiv till att man nu går vidare med planerna på ny bebyggelse i Yxan. Foto: Sacharias Källdén

Delar upp projektet

En del av projektet, Södermalm 2:8, innefattar ny bebyggelse söder om Högalidsgatan – ett nytt lamellhus där Kristinehovsgatan i dag går, samt en stadsvilla vid Skinnarviksringen.

Att bygga där är mer komplext och behöver utredas vidare, menar stadsbyggnadskontoret. Därför bryts den delen av projektet ur planerna för att framåt behandlas separat, så att planarbetet i Yxan kan fortsätta enligt tidsplan.

– Det är angeläget att komma vidare med den del som innehåller bostäder för äldre och vård, säger Joakim Larsson.

Hur kan planen för Yxan förändras framåt?

– Naturligtvis kommer förändringar att ske, men vad det gäller det visuella är förslaget väl genomarbetat.

Engagerade. Förra året träffade Mitt i Marie Pehrson, Birgitta Böttcher, Lolita Ray, och Åsa Nordenskiöld som är kritiska till planerna. Foto: Pekka Pääkkö

Vill stoppa bygget

En av de som engagerat sig mot förslaget är grannen
Lolita Ray. Att staden låter en del av projektet ta mer tid tycker hon är bra, men hade hellre sett att de helt blåst av planerna.

– Förutom de kulturhistoriska värdena är det en stor grönyta som tas i anspråk som är viktig för den biologiska mångfalden.

Samtidigt pekar hon på att det i området finns många pågående och planerade byggprojekt – vid Münchenbryggeriet, kvarteret Plankan, Lundagatan och Hornsbruksgatan.

– Det byggs mycket inom ett litet område och man måste tänka på att människor behöver rekreationsytor. Det är fruktansvärt trångt redan i dag.

Grannar tar strid mot planerade bygget i Högalid

Förslaget i korthet

Kvarteret Yxan ligger mellan Högalidsgatan, Heleneborgsgatan och Varvsgatan.

Marken ägs av Stockholms Borgerskap som vill bygga 247 bostäder för äldre i ett ombyggt befintligt hus och två nya fastigheter.

Tidigast byggstart: 2023

Del av projektet som framåt behandlas separat:

Södermalm 2:8, mellan Kristinehovsgatan och Skinnarviksringen. Ett lamellhus samt en stadsvilla om totalt cirka 33 bostäder.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre