Tillfällig parkering med 70 platser. Foto: Läsarbild Privat

Grönt ljus för hatad parkering

Svartparkeringen bakom Danderyds sjukhus har nu fått ett tillfälligt bygglov. Något som kostar skattebetalarna 380 000 kronor.

  • Publicerad 17:17, 15 jun 2017

Parkeringsplatsen som byggdes vid Sjukhusängen nedanför Danderyds sjukhus utan bygglov har nu fått ett tillfälligt bygglov på tre år. Därefter ska marken återställas till sitt ursprungsskick. Förutom kostnaderna för arbetet tillkommer en särskild avgift på 380 000 kronor för att bygglovsansökan inte kom in tid.

”Ett stort misstag”

Det var först när Mitt i Danderyd skrev om svartbygget i april som Locums ordförande, Paul Lindquist (M) fick reda på att det saknades ett bygglov för p-platserna.

– Det här är ett stort misstag från Locums sida. De har inte skött rutinerna helt enkelt. Jag fick veta att det saknades bygglov efter att ni skrev om det och då sökte vi bygglov i efterhand, säger Paul Lindquist till Mitt i.

Upprörda grannar

Grannar i området hörde av sig till Mitt i när vi skrev om ärendet i april och var då upprörda över att politiker kan göra ”som de vill”. En av dem förutspådde att just detta skulle hända trots att det står tydligt i detaljplanen att ingen parkering får byggas på ängen

– Samma regler ska gälla för alla, oavsett om man är privatperson eller landsting. Nu agerar landstinget som att de har en gräddfil då samma parti styr i kommunen. De bara kör på så får partikollegorna fixa resten och det är inte första gången de gör så här. En jävla svågerpolitik, sa grannen då.

Behovet finns

På frågan vad Paul Lindquist vill säga till de grannar som både är upprörda över att deras grönområde försvinner och att samma regler inte gäller för alla, svarar han:

– Precis som jag sa. Vi har gjort ett misstag och det finns inget försvar för det. Sen finns det ett behov ett behov av parkeringar som vi behöver lösa på ett eller annat sätt. För att båda byggprojekten ska fungera men också personalparkering och besöksparkering, säger Paul Lindquist.

”Den är inte där så länge”

Byggnadsnämndens motivering var att parkeringen behövdes för de som arbetade med ombyggnationen inte skulle parkera på besöksparkeringen till sjukhuset.

– Byggnadsnämnden har möjlighet att bevilja tillstånd för tillfälliga åtgärder och ibland får man vara lite pragmatiskt. Vi ansåg att behovet fanns och skulle underlätta för många. Det finns fler grönområden och den är inte där så länge, säger Byggnadsnämndens ordförande Isabella Hökmark (M) till Mitt i.

 

Fakta

Utdrag ur planbeskrivningen

Detaljplanen uppdaterades i samband med ombyggnaden av sjukhuset (2014) och där går att läsa:

”Planändringen innehåller ett tillägg med en planbestämmelse om att grönytor inte får tas i anspråk för nya parkeringsplatser väster om sjukhusbyggnaderna.”

Källa: Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Danderyds Kommun