Grönt ljus för 85 nya lägenheter i Jakobsberg

  • Publicerad 11:22, 30 sep 2015

Kommunfullmäktige har gett grönt ljus till 85 nya bostadsrätter i västra Jakobsberg.

Detaljplanen som antagits ger HSB klartecken att börja bygga HSB Kvarnen vid Kvarnvägen/Viksjöleden på mark som i dag främst används som parkering.

Ett flerfamiljshus bestående av 85 bostadsrätter kommer att uppföras. Fastigheten kommer att bli drygt 60 meter långt och ha varierad våningshöjd – sex till tio våningar. Även färgsättningen och fasaderna kommer att delas upp i tre delar som görs olika. I gatuplan planeras en inglasad samlingslokal som ska ge ett välkomnande intryck och gatan utanför får en trädallé.

Förslaget kommer enligt beslutsunderlaget ge ett positivt tillskott till området då det tillför en ny årsring till ett tidstypiskt 70-talsområde.

I ett pressmeddelande skriver Järfälla kommun att bygget kommer att bidra till att Jakobsberg förtätas ytterligare och får ökat liv, rörelse och befolkningsunderlag. Man skriver även att fastigheten bidrar att Viksjöledens gatumiljö blir mer inbjudande.