Tunnel. Hur skulle området där E18 går förbi Ekebyängen och Danderyds kyrka se ut? Ett helt nytt bostadsområde, eller kanske ännu fler bilhandlare? Foto: Anton Kyhlbäck

Grönt eller tätt: Två vägar ett gå om E18 grävs ner

Många Danderydsbor gillar idén att gräva ner E18 i en tunnel. Men vad ska det bli ovanpå tunneln? Tusentals bostäder eller grönyta? 742 personer fick säga sitt om motorvägstunneln.

  • Publicerad 11:46, 14 apr 2022

Snart beslutar Danderyd om ny översiktsplan, vilket Mitt i rapporterat om. I samrådet för planen fick Danderydsborna säga sitt, bland annat om den framtida tunnelförläggningen av E18.

Totalt 742 enkätsvar kom då in. De flesta är eniga om att en tunnelförläggning är bra, men åsikterna skiljer sig ändå. En del är oroliga för stora exploateringar. Andra ser det som en möjlighet för Danderyds utveckling.

”E18 i tunnel är bra med bebyggelse ovanpå” skriver någon. Eller, ”Detta skulle frigöra att bygga flerfamiljshus i en stadsmiljö med torg, affärer och restauranger.”

I planen står det att en tunnelförläggning skulle kunna möjliggöra 9 000 till 11 000 bostäder. Många menar dock att Danderyd är tillräckligt bebyggt som det är.

”Flytta ner E18 i en tunnel är bra, dock behövs det inte fler höghus.” skriver någon. En annan om vad som kan byggas ovanpå tunneln, ”Bygg vacker klassisk stadsmiljö i stället för fula lådor.”

I den nya översiktsplanen tar kommunen upp flera fördelar, från sin utredning.

Att den lokala miljöpåverkan blir bättre, med mindre buller, partiklar och avgasutsläpp. Vid Stocksund och Danderyds sjukhus ser man möjligheten att kunna bygga ut en nod för kollektivtrafiken. Samt att det lokala vägnätet skulle bli bättre.

Flera av de som svarar menar att frågan behöver skyndas på.

"Dock behövs bullerskydd omgående för att kunna använda många av grönområdena. Det bör utföras omgående i och med att planen för tunnel etc. antagligen kommer att ta tid".

I maj väntas översiktsplanen klubbas vid kommunfullmäktige.

E18 i tunnlar kan ge plats för fler bostäder

Nu får du bestämma hur Danderyd ska se ut

Förening kritisk mot ny framtidsplan

Vill ditt parti att motorvägen grävs ner, eller inte? Om den skulle grävas ner, hur vill ni använda marken som frigörs?

Tunnelförläggningen

En översiktsplan är ett vägledande dokument som anger en riktning för en kommun. I översiktsplanen finns två alternativ för E18 genom Danderyd: En lång tunnel, eller ingen tunnel.

Trafikverket är ansvariga för E18 och driftar vägen. Till 2030 har man gjort bedömningen att trafiken på vägen kommer öka med 20 procent. I nuläget finns ingen plan på att lägga motorvägen i tunnel.

Källa: Danderyds kommun

Visa merVisa mindre