Grönskan återställs med 140 nya träd

140 nya träd, grillplats och stängsel. Nu jobbar Täby kommun med planer för att återställa den skövlade skogen vid Rönningesjön.

  • Publicerad 11:03, 14 jul 2014

I maj avverkades olovligt 137 träd i skogen mellan Badparksvägen och Rönningesjön i Gribbylund.

Skogen har utsatts för skadegörelse upprepade gånger under flera års tid. Nu jobbar Täby kommun på en återställningplan för området. Viktigt är att jobba i dialog med närboende menar både tjänstemän och politiker i Täby.

– Det är mycket upprörda känslor, därför måste vi samverka och involvera närboende, säger Poa Collins, stadsträdgårdsmästare.

I det förslag till återställningplan som ska behandlas politiskt i höst ska sammanlagt 140 nya träd planteras i området. Bland annat hassel, ek och rönn och fågelbär. Det är inga små plantor det handlar om utan träd mellan två och tre meter höga. Bara planteringen av de 140 träden beräknas kosta 970 000 kronor.

Det finns också funderingar på att bygga en grillplats och en naturlekplats i området för att skapa liv och rörelse.

– Förut var det här förskolornas favoritplats. Nu väljer de andra ställen, säger Poa Collins.

Att sätta upp ett plank, eller någon form av stängsel mellan den privata marken och skogen diskuteras också. Men det är mer kontroversiellt. Gribbylunds fastighetsägarförening som är involverade i planerna är kritiska. Föreningens styrelse tror helt enkelt att det skulle ge motsatt effekt.

I förslaget till återställningsplan presenteras fyra typer av avgränsningar; ett högt plank, ett skynke med tryckt skogsmotiv, ett viltstängsel med insynsskydd eller ett stängsel beväxt med klätterväxter som humle och kaprifol.

Att bygga plank blir ett miljonbygge medan de andra alternativen går på mellan 200 000 och 300 000 kronor.

En del i åteställningsplanen handlar också om hur skogen ska skyddas mot skadegörelse i fortsättningen. En grannsamverkansbil föreslås åka runt området då och då. Samarbete med polisens volontärer och en lokal idrottsförening diskuteras också

Fakta

Skogen har skövlats under 14 år

Olovliga trädavverkningar har skett i Gribbylundsskogen under 14 år.

Efter avverkningen i maj pågår en polisutredning för grov skadegörelse och miljöbrott. De avverkade träden ska under semestern ligga kvar. Platsen ses som en brottsplats.

De informationsskyltar som satts upp om händelsen har rivits ner flera gånger. Nu ska mer beständiga skyltar sättas upp.

Visa merVisa mindre