VÄLGÖRANDE. Att ha grönska omkring oss gör att vi klarar påfrestningar, som en pandemi, bättre. Foto: Mitt i

Grönska får oss att klara pandemin bättre

Ju närmare du har ut i naturen desto högre är oddsen att du klarar restriktionerna under pandemin utan att deppa ihop. Det visar en ny undersökning.

  • Publicerad 10:43, 4 apr 2021

Vi ville ta reda på om det påverkade deras vanor

Om du har grönska inpå knutarna klarar du extrema omständigheter bättre, som till exempel en pandemi.

Det visar en studie från Centrum för arbets- och miljömedicin, Karolinska institutet och Stockholms universitet.

– På grund av restriktionerna i samband med covid-19-pandemin har befolkningen i Stockholms län varit mer isolerad och bunden till sina bostäder än någonsin tidigare. Vi ville ta reda på om det påverkade deras vanor och om ökad exponering för grönska och mer vistelse i naturen hade betydelse för deras psykiska hälsa under pandemin, säger Mare Löhmus Sundström, forskare inom ekofysiologi, i ett pressmeddelande.

Enkät

En enkät skickades förra våren ut till 10 00 personer i Stockholms län för att se om de ändrade sina naturvanor under pandemin, och om deras mentala hälsa skiljde sig åt beroende på hur nära ett grönområde de bor.

Närhet till natur delades in i områden på 50, 100, 300 och 500 meter från bostaden.

Enkäten besvarades av 2 060 personer.

STOR LISTA: Här finns Stockholms naturreservat

Hälsosam grönska

Ju mer grönska nära bostaden deltagarna hade, desto bättre resultat fick de när det gäller mental hälsa och välbefinnande. De hade också lägre värden vad gäller stress och depression.

Undersökningen visar också att fler besökte grönområden en gång i veckan eller mer under pandemin än innan, och det oberoende av socioekonomiska faktorer eller hur lätt respondenterna hade att ta sig till ett grönområde.

Ökat drickande

Föga förvånande har dock det totala stillasittandet ökat under pandemin, i alla undersökta grupper.

Så även alkoholkonsumtionen. Innan pandemin redovisade 13,8 procent av de tillfrågade en konsumtion som är över risknivån för missbruk. Under pandemin har andelen ökat till 15,7 procent.

Träffas ute

Orsaken till att man vill ut i naturen har också förskjutits under pandemin. Andelen som uppger att de besöker grönområden för fysisk aktivitet, för att träffa människor och för att det är bra för hälsan är påtagligt högre nu än innan.

Samtidigt har andelen som uppger att de går ut i naturen för att stressa ner och få vara ifred sjunkit.

Experter: Därför mår vi bra av naturpromenader

Så ändrades vanorna under pandemin

Andelen som besökte grönområden en eller flera gånger i veckan ökade med 13 procent.

Trots det ökade det totala stillasittandet.

Fler sökte sig ut i naturen för fysisk aktivitet och träffa människor, och färre för att stressa ner.

Andelen med en alkoholkonsumtion som är över risknivån för missbruk ökade med nära två procentenheter.

Källa: Centrum för arbets- och miljömedicin

Visa merVisa mindre