Skapa större plats för barn i det offentliga rummet och jämställd snöröjning. Det är några ingredienser i den feministiska stadsplaneringen som infördes under de rödgrönrosas styre. Foto: Mikael Andersson

Grönblåa behåller feministisk stadsplanering

Efter maktskiftet i Stockholms stad meddelar de grönblåa att man kommer fortsätta med den feministiska stadsplaneringen som infördes under de rödgrönrosas styre.

  • Publicerad 06:50, 29 okt 2018

Det råder en förväntansfull stämning i Forum för Arkitekturs lokal på Ringvägen. Här ska Kvinnors Byggforum, på Hanna Wahlberg och Veronica Wimans initiativ, starta upp en ny arbetsgrupp som ska jobba med feministisk stadsplanering. De är glada över den stora uppslutningen: ett 30-tal kvinnor från olika delar av branschen har kommit för att diskutera olika sätt att få in jämställdhetsperspektivet i allt från stads- och trafikplanering till själva byggprocesserna.

– Vi samlas för att fånga upp idéer och kompetens och diskutera vad vi vill fokusera på just nu för att åstadkomma en stad för alla, säger Hanna Wahlberg, masterstudent i Sustainable urban planning and design på KTH.

Stockholms nya krav: Feministisk stadsplanering

Det var 2016 som Stockholms rödgrönrosa majoritet blev först i Sverige att ta beslut om feministisk stadsplanering. Konkret innebar det bland annat att kravet på feministisk stadsplanering skrevs in i ägardirektiven för stadens bostadsbolag, vilket bland annat innebar att närboende i högre grad ska involveras vid renoveringar och nybyggnadsprojekt.

–  Det handlar om att titta på stadsbilden med jämställdhetsglasögon och skapa det offentliga rummet så att det är tryggt och välkomnande både för män och kvinnor, sa Ann-Margarethe Livh (V), dåvarande bostads- och demokratiborgarråd.

Stockholm byter ut exkluderande design

Det som dock kanske blivit allra mest uppmärksammat är den jämställda snöröjningen som infördes under den föregående mandatperioden. Modellen går ut på att i högre grad ploga för gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik – trafikslag som oftare väljs av kvinnor – före bilvägarna som oftare nyttjas av män. Något som kallades "en aning fånigt" av dåvarande oppositionsborgarråd Cecilia Brinck (M), som underkände satsningen totalt i en intervju med SVT.

Stockholm har börjat med jämställd snöröjning

Efter att den grönblå koalitionen nu tagit över makten i Stadshuset, meddelar Moderaterna att man kommer att fortsätta arbeta med feministisk stadsplanering. Beträffande återkomsten av den jämställda snöröjningen kan MP, som ansvarar för trafikfrågor, inte ge några besked eftersom budgetförhandlingen inte är klar förrän 14 november. M kan inte heller precisera vad det feministiska förhållningssättet egentligen kommer att innebära.

Det nya stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) meddelar att den feministiska stadsplaneringen kommer att fortgå... Foto: Sacharias Källdén

...men Hanna Wahlberg och Veronica Wiman från Kvinnors Byggforum är skeptiska inför den grönblå koalitionens tolkning av begreppet. Foto: Sophie Stigfur

– En central fråga för oss är hur vi planerar, utvecklar och bygger en stad som är trygg och säker för alla. Inkluderande stadsplanering betyder att alla ska kunna röra sig fritt och känna sig säkra. En stadsmiljö där kvinnor, barn och gamla tar plats blir en trygg stad, har forskningen visat. Det är A och O i såväl befintlig bebyggelse som när vi utvecklar nya områden. Exakt hur vi kommer att utforma den inkluderande stadsplaneringen får vi återkomma till, men den är prioriterad, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.

Skeptisk till nya styret

Veronica Wiman, som arbetar med hållbara strategier inom stadsutveckling, är orolig att maktskiftet kommer att få negativa konsekvenser.

–  Människodeltagandet och ett holistiskt perspektiv är viktigt. Risken nu är att det reduceras till en trygghetsfråga, med övervakningskameror och ordningsvakter som lösning. Och på så vis kommer man aldrig åt själva orsaken till att kvinnor känner sig otrygga från första början.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Få konkreta exempel

Feministisk stadsplanering lyftes på de rödgrönrosas initiativ in i Stockholms stad förra mandatperioden. Det har bland annat skrivits in som ett krav i ägardirektiven för de kommunala bostadsbolagen.

Få konkreta exempel har genomförts. Ett är pilotprojektet i Husby centrum, där Svenska bostäder bland annat använde sig av en fokusgrupp med kvinnor som fick gå runt och titta var man upplevde det otryggt – eftersom det vistades få kvinnor på torget. Det resuterade bland annat i en lekplats för att inkludera barn och krav på plats för fler kvinnliga affärsinnehavare.

Kvinnors Byggforum är ett nätverk för kvinnor som på olika sätt verkar inom bygg, stadsplanering eller arkitektur för ökad jämställdhet i branschen. De är en av flera organisationer som är remissinstans gällande plan- och byggfrågor.

Visa merVisa mindre