Det grönblå styret vill satsa på El Sistema. Foto: Märta Lefvert

Grönblå vill stärka Kulturskolan och El Sistema

Det grönblå styret lyfter fram Kulturskolan och El Sistema i sin kulturbudget. Men som helhet blir det mindre pengar till kulturen 2019. Budgeten krymps från 939,6 miljoner till 914,9 miljoner kronor.

  • Publicerad 13:39, 14 nov 2018

Det grönblå styret vill utveckla orkesterskolan El Sistema och Kulturskolan, för att nå fler barn och unga, inte minst i ytterstaden. Att skapa kulturella träffpunkter i förorterna är viktigt, står det i kulturbudgeten – alla ska kunna delta i kultur- och föreningsliv i områdena där de bor.

Dessutom betonas att stadens museer ska fortsätta att vara avgiftsfria och att kultur och idrott ska finnas med i planeringen av nya eller växande stadsdelar.

Men som helhet blir det mindre pengar till kulturen. Budgeten för 2019 ligger på 939,6 miljoner kronor, att jämföra med 914,9 miljoner kronor 2018. Det är en minskning med 24,7 miljoner kronor.

En mindre del av minskningen (3,5 miljoner) beror på att lokalhyran för Liljevalchs är framskjuten till 2020 på grund av förseningen av tillbyggnationen. 15 miljoner kronor beror på att kulturförvaltningen (och andra förvaltningar) har fått i uppdrag att effektivisera verksamheten för den summan.

– Sedan är det bra att komma ihåg att det här är en förhållandevis liten minskning från 2018 års budget, exempelvis var kulturbudgeten för 2017 lägre än den vi presenterat i dag, säger kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C).

Det grönblå styret lyfter också fram vikten av att staden skapar ”gynnsamma och förutsägbara villkor” för företagare inom den kulturella sektorn.

Även biblioteken roll betonas. ”Fler bibliotek bör byggas” och de som finns ”kan behöva expandera”, står det i kulturbudgeten.