Grönblå vill bygga färre hyresrätter – V rasar

Det grönblå styret sänker målet för nybyggda hyresrätter med 30-40 procent nästa år, bland annat på grund av en ”konjunkturdipp”. Detta får Vänsterpartiet att se rött. – Då är det extra viktigt att allmännyttan fortsätter hålla en hög byggtakt, säger Clara Lindblom (V).

  • Publicerad 10:34, 15 nov 2018

Sedan tidigare var det känt att den nya majoriteten i stadshuset öppnar upp för ombildningar av allmännyttans hyresrätter i ytterstaden. Nu står det också klart att de grönblå sänker ambitionsnivån när det gäller antalet nya hyresrätter i Stockholm.

Det tidigare styret hade målet att påbörja byggandet av mellan 2 500 och 3 000 hyresrätter inom allmännyttan per år. I budgeten för 2019 är det målet nu sänkt till mellan 1 500 och 2 000 nya hyresrätter.

M: Realistiska prognoser

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) menar dock att mycket lite förändras i praktiken.

– De mål som funnits tidigare har inte uppnåtts av den tidigare majoriteten. Vi utgår från de realistiska prognoserna som finns. Dessutom kommer vi också att gå in i en konjunkturdipp. Vi har en situation där byggtakten drastiskt har saktats ner och det måste vi också förhålla oss till, säger hon.

V: Borde göra tvärtom

Att staden anpassar sig till den allmänt avtagande byggtakten menar Vänsterparitets gruppledare Clara Lindblom är helt feltänkt.

– Det fungerar precis tvärtom. Eftersom byggandet av bostadsrätter och privata hyresrätter går ner under lågkonjunktur är det extra viktigt att allmännyttan fortsätter hålla en hög byggtakt.

”Bekvämt sätta låga mål”

Enligt Clara Lindblom är det sänkta målet olyckligt, om man sätter högre mål så jobbar man också hårdare för att nå dem, menar hon.

– Vi har pressat på för att öka byggtakten och byggandet har också ökat rejält de senaste åren. Men för den nya majoriteten är det förstås bekvämt att sätta låga mål för att sedan kunna säga att man nått upp till dem.