Grönblå styret stoppar 78 hyresrätter i Stureby

Den grönblå alliansen är överens: Det blir inga Stockholmshus i Stureby. Istället vill partierna se stadsradhus längs Sågverksgatan. – Vi måste ta hänsyn till omgivningens karaktär när vi bygger, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.

  • Publicerad 16:20, 9 nov 2018

Planerna på 78 hyresrätter i så kallade Stockholmshus längs Sågverksgatan i Stureby går nu i stöpet. Förslaget har mött starkt motstånd lokalt. Även den förra majoriteten var splittrad – S och V drev frågan, medan MP var emot.

Den nya grönblå koalitionen är däremot helt överens om att de inte vill se Stockholmshus på platsen.

Förslaget är ett exempel på hur Socialdemokraterna ganska urskiljningslöst sökt mark för att få upp kommunala hyresrätter med Stockholmshusmodellen.

 Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.

– Förslaget är ett exempel på hur Socialdemokraterna ganska urskiljningslöst sökt mark för att få upp kommunala hyresrätter med Stockholmshusmodellen. Det är kvantitet före kvalitet. Vi tror på modellen, men självklart måste man ta hänsyn till områdets karaktär. Flerfamiljshus fungerar absolut inte här. Däremot ser vi möjligheter att bygga radhus på den här platsen, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.

Villaägare: Rimligheten har vunnit

Varför anser ni inte att det fungerar med flerfamiljshus här?

– I det här här området med småhusbebyggelse vill vi inte pressa in höga hus. I praktiken blir det som en vägg med så mycket högre bebyggelse, vilket får konsekvenser för ljusinsläpp.

Ni säger ju att ni vill ha blandade områden – skulle inte flerfamiljshus bidra till det?

– Nej, vi pratar inte om upplåtelse här, man kan mycket väl bygga radhus i hyresform. Men det handlar om att ta hänsyn till områdets karaktär.

S och V rasar mot stoppet för hyresrätter

Vill bygga i kvartersstruktur

Joakim Larsson påpekar dock att man vill hålla utbyggnadstakten av bostäder.

– Det är viktigt att se till att vi håller uppe takten, men vi måste bygga i samklang med den omgivande staden. Vi vill gärna se att man bygger mer i kvartersstruktur – med slutna kvarter i stället för öppna – vilket gör att vi skapar fler bostäder, säger han.

Stadsbyggnadsnämnden kommer nu att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag för stadsradhus längs Sågverksgatan.