Grönblå budget presenteras – det här vet vi redan

Fler kommunala ordningsvakter, storsatsning på laddstolpar och en utredning om bilfritt på Skeppsbron. Mycket är redan känt när den grönblåa majoriteten på onsdagen presenterar sin första budget.

  • Publicerad 07:30, 14 nov 2018

I mitten av december ska kommunfullmäktige fatta beslut om den första grönblåa budgeten i Stockholms stad. Men redan under onsdagen kommer den nya majoriteten att presentera sitt förslag på en pressträff.

Flera nyheter har redan läckt ut från budgeten. Här är de viktigaste:

4 000 laddstolpar

År 2022 ska Stockholm ha minst 4 000 publika laddstolpar för elbilar. I dag finns bara drygt 100 laddplatser i gatumiljö och 800 i Stockholm Parkerings garage.

100 mobila kommunala ordningsvakter

50 miljoner satsas på mobila ordningsvakter och ska enligt majoriteten kunna räcka till 100 vakter. Samtidigt har staden fått tillstånd av polisen att använda mobila ordningsvakter på fler platser, däribland Skärholmen, Vårberg, Liljeholmen, Farsta och Fridhemsplan.

Allvarssamtal inom 48 timmar

Unga som begår sitt första brott ska inom 48 timmar få ett så kallat allvarssamtal med socialtjänst och polis. De grönblåa lovar, enligt DN, att socialtjänstens del av samarbetet ska vara på plats redan under nästa år.

Mer sopsaltning av trottoarer

De grönblå skjuter till fem miljoner extra till sop- och saltning av trottoarer. Exakt vilka trottoarer som får extra snöröjning är inte klart.

Utredning om framtidens Skeppsbron

En omvandling av Skeppsbron ska utredas. Bredare cykelbanor och uteserveringar på bekostnad av biltrafik ska undersökas. Vad utredning får kosta är ännu oklart.

Etableringscentrum och ”vuxpeng”

På nyinrättade etableringscentrum ska nyanlända få en handlingsplan för sin första tid i Sverige. Dessutom vill de grönblåa partierna införa en ”vuxpeng” som ska fungera på samma sätt som skolpengen, har DN rapporterat om.

Skolgårdarna ska bli grönare

20 miljoner satsas på att skapa mer grönska på skolgårdarna som också ska bli mer barnvänliga.

Cykelväg i Söderledstunneln

I dag upplevs cykeltrafiken på Götgatspuckeln och vid nedfarten till Stadsmuseet som problematisk. Belastningen skulle minska med en cykelväg i Söderledstunneln som nu är inskriven i budgeten.