Utlåtande. Gröna Lunds dominans över området skulle öka om utbyggnaden blir verklighet, anser Riksantikvarieämbetet. Foto: Sacharias Källdén

"Grönans utbyggnad skadar Stockholm"

Riksantikvarieämbetet säger nej till utbyggnaden av Gröna Lund. Om planerna blir verklighet skulle de innebära en "påtaglig skada för riksintresset Stockholms innerstad och Djurgården".

  • Publicerad 13:02, 17 dec 2020

Det gläder naturligtvis Djurgårdens hembygdsförening och de boende på Djurgården

I början av året klubbade kommunfullmäktige igenom detaljplanen som möjliggör den planerade utbyggnaden av Gröna Lund. Men beslutet har överklagats av flera aktörer, och detaljplanen har ännu inte vunnit laga kraft.

Igår lämnade Riksantikvarieämbetet, RAÄ, in ett yttrande till Mark- och miljödomstolen.

I det framgår att RAÄ avstyrker förslaget, med motiveringen att det skulle innebära en "påtaglig skada för riksintresset Stockholms innerstad och Djurgården".

"Skymmer sikten"

RAÄ menar att den föreslagna bebyggelsen är såpass hög att den skulle förändra Djurgårdens parklandskap, och skymma andra byggda miljöer med höga kulturhistoriska värden, till exempel Nordiska museet, Galärskjulen och Bredablick.

"Även om befintliga verksamheter ska ges möjlighet att utvecklas får det inte ske på bekostnad av befintliga kultur- eller naturvärden. Med ett förverkligat planförslag skulle Gröna Lunds dominans över områdets parklandskap med olika evenemangsbyggnader öka", skriver RAÄ.

Jubel på hembygdsföreningen

En av de aktörer som överklagade detaljplanen är Djurgårdens hembygdsförening. De tog emot beskedet om RAÄ:s yttrande med stor glädje.

"Det gläder naturligtvis Djurgårdens hembygdsförening och de boende på Djurgården, liksom övriga stockholmare som värnar om stadens historiska karaktär och enastående stadslandskap" skriver hembygdsföreningens ordförande Carl-Fredrik Paléus i ett uttalande.

Hembygdsföreningen har nu höga förhoppningar om att domstolen ska ta intryck av RAÄ:s budskap.

"Det är sannolikt att domstolen, liksom tidigare frågan om Nobelhuset, kommer att ta stor hänsyn till ämbetets synpunkter", skriver Carl-Fredrik Paléus.

"Klarar prövning"

Även på Gröna Lund har man tillförsikt, om än med en annan ståndpunkt.

– Det är en väldigt balanserad och genomarbetad plan med ett gediget utredningsarbete bakom, så vi förväntar oss att den kommer att klara den här prövningen i domstolen, säger Christer Fogelmarck, vd på Parks and Resorts som äger Gröna Lund, till Mitt i.

Han menar, till skillnad från RAÄ, att utbyggnaden kommer att göra området runt Gröna Lund mer attraktivt – även för andra än nöjesparkens besökare.

– Vi har under många år jobbat med att förvandla en parkeringsplats till ett inbjudande djurgårdskvarter. Den visionen är förankrad både med länsstyrelsen och Kungliga Djurgårdsförvaltningen, och den antogs med en bred majoritet av kommunfullmäktige i Stockholms stad, säger Christer Fogelmarck.

Hembygdsvän. Carl-Fredrik Paléus är ordförande i Djurgårdens hembygdsförening. Foto: Kerstin Lager