Så här vill Gröna Lund bland annat bebygga Allmänna Gränd. Foto: Visionsbild: AB Gröna Lunds Tivoli

Grönans utbyggnad får tummen upp

Gröna Lund vill sedan många år bygga ut. Efter att planerna varit på samråd ser framtiden ljus ut för mer nöjesfält på Djurgården.

  • Publicerad 19:00, 24 sep 2018

Det var förra hösten som planerna på att utvidga nöjesfältet Gröna Lund på den yta norr om Allmänna Gränd som idag används som parkeringsplats presenterades. Gröna Lund har ända sedan 1989 då man köpte parkeringsmarken haft ambitionen att bebygga den. I planen för marken ingår museum, restauranger, konsertverksamhet och nöjesattraktioner.

Beskedet: Så här vill Grönan bygga ut

Totalt vill man utöka med 8 000 kvadratmeter, vilket skulle göra att Gröna Lunds nöjesfält blir totalt 46 000 kvadratmeter stort.

– Vi behöver bli större. Vi har blivit en nöjespark som varje år lockar 1,5 miljoner besökare. Det här ställer nya och högre krav och det är naturligt att vi söker oss till nya ytor, sa Christer Fogelmarck, vd på Park and Resorts som driver Gröna Lund, till tidningen i oktober 2017.

Några korrigeringar

Sedan dess har planerna varit ute på samråd och nu har tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret samlat in åsikter och sagt sitt. Och de ger grönt ljus till planerna, om än med några mindre korrigeringar. Bland annat har man tagit hänsyn till kritik som inkommit från länsstyrelsen.

Nu invigs utbyggnaden av Liljevalchs – utan "fånigt spadtag"

"Stadsbyggnadskontoret avser omarbeta bryggornas utformning och placering inför granskningen så att de gör en mindre påverkan på växt - och djurlivet lokalt", skriver man i sin redovisning av samrådsperioden.

Efter att man genomfört omarbetningen av planen så ska den ut på en slutgiltig granskning under årets fjärde kvartal innan den kan klubbas i stadsbyggnadsnämnden.