PRISAT. Eddavägens gruppboende med solceller på kompletteringsbyggnaden. Foto: Upplands Väsby kommun

Gröna tak och solceller i prisat Väsbybygge

Solceller, träfasader och gröna tak. Tre nya LSS-boenden är de första byggnaderna i sitt slag i Upplands Väsby. De är nämligen byggda helt och hållet efter kommunens energieffektiva och miljövänliga riktlinjer.

  • Publicerad 13:00, 27 jan 2021

Där kan vi bygga energieffektivt redan från början.

ENERGI. Jimmy Rudemyr, energicontroller på Upplands Väsby kommuns fastighetsenhet. Foto: Rosie Alm

Tre LSS-boenden står sedan en tid klara i Upplands Väsby. Ett ligger på Diakonvägen vid Eds prästgård, ett på Skvaltagatan i Östra Frestaby och ett tredje på Eddavägen vid Odenskolan.

De tre boendena har en sak gemensamt. Det är de första byggnaderna i Väsby som har byggts efter kommunens hållbarhetsriktlinjer genom hela processen.

– Det är första gången vi har samlat kommunens energi- och miljökrav i ett dokument och implementerat dem i dessa projekt, säger Jimmy Rudemyr, energicontroller vid kommunens fastighetsenhet.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

– De här gruppboendena visar kommunens ambition att bidra till det målet.

Träfasad

Husen har byggts med platta på mark, träfasad och i huvudsak trästomme. De är även byggda energieffektivt och med förnybar energi.

– Alla tre byggnader har solceller på taken och på ett av husen är det ett grönt tak, ett sedumtak som fördröjer dagvatten och har en isolerande effekt, säger Jimmy Rudemyr.

Man har även tittat på inomhusmiljön med ljud, ljus och luft. Begränsat ljud utifrån och även mellan rum, få in så mycket dagsljus som möjligt och effektiv ventilation.

– Kommunen har höga miljöambitioner och hållbarhetsriktlinjerna går i linje med både energieffektivitet och miljötänkande.

Miljöpris

Och miljöpris har det blivit, ett guld och två silver enligt Sweden green building councils (SGBC) certifieringssystem.

– Det är väldigt roligt. Tanken är att riktlinjerna ska användas för samtliga kommande nybyggnadsprojekt, så att man får med miljötänket i alla nya byggnader, säger Jimmy Rudemyr.

Han nämner Viraskolan, (som ska ersätta Vikskolan i Brunnby-Vik), nya fotbollshallen i Vilundaparken samt förskolan Eds ängar.

– Där kan vi bygga energieffektivt redan från början.