Gröna Lunds monsterattraktion kan stoppas

Bygglovet för Gröna Lunds jättesatsning Ikaros upphävs. Det står klart efter en dom i mark- och miljödomstolen.

  • Publicerad 16:48, 15 dec 2016

Gröna Lund berättade i somras att säsongens stora nyhet 2017 heter Ikaros och är ett fritt fall från 95 meter med näsan ner mot marken. Men nu upphävs bygglovet för jättebygget.

Mark- och miljödomstolen har nämligen kommit fram till att Gröna Lunds bygglovsansökan inte innehåller tillräckliga uppgifter om Ikaros påverkan på omgivningen.

De två personer som lämnat in överklagan menar att länsstyrelsen inte haft tillräckligt underlag beträffande ljudmiljön som den nya attraktionen bidrar till. Något som mark- och miljödomstolen alltså håller med om i sin dom.

Gröna Lund säger att premiärturen kommer att gå i april, som planerat.

– Vi kommer att överklaga till mark- och miljööverdomstolen. Vi vet att den inte låter mer än de attraktioner vi har, säger informationschefen Annika Troselius.

Man kommer att fortsätta byggandet av attraktionen i väntan på att ärendet avgörs i nästa instans, mark- och miljööverdomstolen.

– Det innebär jobb för vår jurist. Men för vår del arbetar vi på som vanligt, svarar Annika Troselius på frågan om vad den här domen får för konsekvenser för nöjesparken.

Fakta

Övermod blev Ikaros fall

Namnet på attraktionen är lånat från den grekiska mytologin, där Daidalos och hans son Ikaros byggde vingar av vax och fjädrar, för att fly från sin fångenskap hos kung Minos. Väl i luften blir Ikaros för övermodig och flyger så nära solen att hans vingar smälter och han faller till marken.