Ifrågasatt. Grannar överklagade den nya lekplatsen i Nockeby, men länsstyrelsen bedömde att med vissa åtgärder kunde salamandrar som eventuellt bor i skogspartiet överleva. Foto: Anders Gustafsson

Grodors boplats – nu barns lekplats

Länsstyrelsen ställde krav på hur en ny lekplats i Nockeby skulle byggas. Salamandrarna fick inte hotas. Nu hävdar en granne att djuren försvunnit från platsen. Men länsstyrelsen planerar ingen uppföljande kontroll.

  • Publicerad 17:04, 20 sep 2022

Vi åker sällan ut och tittar.

Ett skogsparti vid Olovslunds station fick ge vika för en ny lekplats.

Grannar reagerade tidigt på att ett litet groddjur som enligt länsstyrelsen kan finnas i skogspartiet, salamandrar, hotades.

Redan 2014, när planerna blev kända, engagerade sig grannar mot lekplatsen.

Under 2021 lämnades en polisanmälan in, om misstänkt artfridsbrott, vilket Mitt i då skrev om.

Den 10 januari 2022 lade polisen ned anmälan.

– Det här är nedlagt och avslutat hos oss. Länsstyrelsen har ingen erinran mot det som sker på platsen, i och med det skulle en åklagare inte driva det vidare, säger Åsa Elfving, polisens förundersökningsledare.

Länsstyrelsen har aldrig varit på plats i Nockeby för att med egna ögon kontrollera om salamandrar verkligen finns i skogspartiet.

Bedömning

I stället har länsstyrelsen gjort en bedömning som bygger på gissningar.

– Vi åker sällan ut och tittar, vi gör alltid en bedömning om det är rimligt att salamandrar förekommer på platsen. Groddjur är inte så lätta att få syn på, säger Karolina Wallin, miljöhandläggare på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har ställt krav på hur lekplatsen får byggas. Bland annat ska den norra delen av området, där de flesta lämpliga habitaten (boplatserna) pekats ut, undantas från exploatering, och nya övervintringsplatser för större vattensalamander ska anläggas i skogspartiet.

I dag, i september 2022, är lekparken så gott som färdigbyggd.

Mitt i har pratat med en granne som bor i närheten av den nya lekplatsen. Enligt grannen finns inte längre något djurliv kvar i skogspartiet.

– I år har det inte fötts några salamandrar där och fladdermöss som fanns där är bortskrämda, säger grannen, som vill vara anonym.

Inte varit på plats

Om kraven länsstyrelsen ställt verkligen har uppfyllts känner länsstyrelsen inte till, enligt Karolina Wallin.

– I och med att vi har begränsat med resurser har vi inte varit på plats. Vi har ingen anledning att misstänka att arbetena inte utförts.

Någon uppföljande kontroll av lekplatsen är inte planerad.

– I dagsläget har vi inte sett anledning till det, säger Wallin.

Ska rivas. Den gamla lekplatsen ska lämna plats åt ett bostadshus. Foto: Anders Gustafsson

Därför byggdes en ny lekplats

Tvärs över gatan från den nya lekplatsen ligger villaområdets gamla lekplats. Den gamla lekplatsen ska rivas och ge plats åt ett flerbostadshus med 19 seniorbostäder.

Grannar har överklagat rivningen och bygget av flerbostadshuset.

1 september 2022 avslog länsstyrelsen överklagan.

Länsstyrelsens beslut kommer troligen att överklagas, säger en granne till Mitt i.

Visa merVisa mindre