FÅTT RÄTT. Christoffer Sjögren är nöjd med kammarrättens dom. Foto: Privat

Grindstugan: Nu rivs köpet upp

Kommunens beslut om att köpa den omstridda grindstugetomten har rivits upp av kammarrätten. Trots bakläxa är summan fortfarande för hög och innebär att kommunen gynnar en enskild fastighetsägare. – Ett glädjande beslut, det har jag väntat på länge, säger Christoffer Sjögren (MP) som har tagit striden.

  • Publicerad 01:15, 26 jun 2015

”Det är utmattande att hela tiden
behöva hävda
samma sak, om och om igen.”

Christoffer Sjögren (MP)

Den utdragna processen om grindstugan vid Edsbacka Wärdshus har fått en dramatisk vändning. Kommunens beslut om att köpa tomten har rivits upp av kammarrätten: Summan som skulle ha utgjort skadeersättning är för hög.

Detaljplanläggningen påbörjades redan hösten 2009. Med syfte att säkerställa krogverksamheten och den kulturhistoriska miljön i området ville kommunen förvärva grindstugetomten. I november 2012 fattade kommunstyrelsen ett första beslut om att köpa den, då för 8,25 miljoner kronor trots att den värderats till 1,8 miljoner. Men de fick bakläxa när Christoffer Sjögren (MP), tidigare ledamot i kommunfullmäktige, överklagade till förvaltningsrätten.

Nu har kommunen alltså fått bakläxa igen. I det nya beslutet, som fattades i mars 2014, förtydligades att 6,15 miljoner av summan var menat som skadeersättning. Detta fick Christoffer Sjögren att återigen vända sig till förvaltningsrätten med en överklagan. Han ansåg att skadeersättningen var för hög.

När förvaltningsrätten tog upp beslutet prövades inte om själva ersättningen var rimlig utan om beslutet hade fattats på rätt sätt. Där fanns det inget att invända, enligt deras dom som föll i januari. Christoffer Sjögren var inte nöjd så och i nästa rättsliga instans, kammarrätten, fick han medhåll.

Kommunens beslut om att köpa grindstugetomten har nu upphävts. Kammarrätten har – som Christoffer Sjögren har velat – tagit upp just om skadeersättningen varit rimlig med hänsyn till skadan eller om det handlar om ett otillbörligt gynnande av enskild.

Kammarrätten skriver i sin dom från 18 juni att Christoffer Sjögrens argument, exempelvis att detaljplanen i fråga inte har hindrat verksamheten på fastigheten och att den rentav
varit till nytta för fastighetsägaren, ger fog för att anta att beloppet på 6,15 miljoner kronor är alltför högt. Nuvarande ägaren köpte fastigheten efter det att detaljplanearbetet inleddes och har inte heller haft några synpunkter på förslaget, har Christoffer Sjögren påpekat för rätten.

”Till detta kommer att kommunen inte har presterat någon utredning som visar om skada uppkommit, vad en eventuell skada består i eller hur ersättningen har beräknats”, fortsätter rätten.

Därför är det tal om ett otillbörligt gynnande, enligt kammarrätten. Det finns heller inga synnerliga skäl som kan motivera ett sådant gynnande. Eftersom beslutet strider mot kommunallagen ska det upphävas.

– Det har varit ett par vändor. Det är utmattande att hela tiden behöva hävda samma sak, om och om igen. Men det verkar på något sätt gå vägen, säger Christoffer Sjögren.

Han beskriver det som att kommunen, i sitt senaste och nu upprivna beslut att köpa tomten, slentrianmässigt har tagit samma summa som de fått bakläxa på första gången och delat upp i köpesumma/skadestånd.

– Som vi hela tiden pekar på: I huvudsak är det ett ogrundat beslut, säger han efter kammarrättsdomen.

Han är också kritisk mot att fallet har medfört rättegångskostnader för kommunen.

Eftersom Christoffer Sjögren är i färd med att lämna Sollentuna är han osäker på om just han kan fortsätta driva ärendet, om det visar sig att kommunen till exempel ansöker om prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.

–  Om möjligt kommer jag absolut fortsätta försvara Sollentunabornas rätt till sina skattepengar. Det är över 6 miljoner i överpris för något vi inte ens skulle behöva köpa. Miljön är skyddad ändå med detaljplan och översiktsplan.

Douglas Lithborn (M), kommunalråd, överväger att vända sig till högsta instans.

– Det är ju oerhört tråkigt att det går oss emot. Vi kommer att undersöka möjligheten att överklaga. De säger att planskadeersättningen är för hög, men frågan är ju var en skälig nivå ligger. Vi får titta på vad det är för underlag vi har lämnat in, säger han.

Enligt honom bottnar allt i bristfällig, skriftlig dokumentation från början av 2010. Då gjordes en överenskommelse om att byta grindstugetomten mot en likvärdig tomt. När det inte gick att genomföra bytet kom man fram till att det bästa var att lösa ut tomten ekonomiskt. Men efter ett val och med utbytta ledamöter var det svårt att komma ihåg vad som sagts, enligt Lithborn.

– Vi hade politisk enighet. Det var det som gjorde att det blev dåligt dokumenterat. Vi trodde inte att det skulle bli komplikationer, säger Douglas Lithborn som lägger till att kommunen har förbättrat sin dokumentation sedan dess.

Fakta Så säger lagen

En kommun får inte ha hand om angelägenheter som inte är av allmänt intresse. Till exempel kan detta gälla så kallat otillbörligt gynnande av enskilda, enligt kommunallagen.

Åtgärder som rent allmänt främjar näringslivet i en kommun får genomföras.

Individuellt stöd till enskilda näringsidkare får däremot bara ges om det finns synnerliga skäl.

Enligt plan- och bygglagen finns det skyldigheter för i första hand kommuner att ersätta fastighetsägare om skador uppkommer.

Det finns också bestämmelser för hur skador ska bedömas och hur ersättning ska beräknas.

Källa: Kammarrätten i Stockholm

Visa merVisa mindre

August från Edsviken till junior-EM

Nyheter Direkt efter senior-SM ansluter han till juniorlandslagstruppen Det är bråda dagar för Turebergs Simklubbs August Eriksson. Den nyblivne 18-åringen från Edsviken har precis tävlat i SM, och innan SM ens hunnit avslutas var det den 1 juli samling med...lördag 2/7 7:20

Regeringen miljardsatsar på polisen i Sollentuna och Solna

Nyheter Köper Sörentorp för 1,8 miljarder – "första prioritering är att knäcka gängen" Regeringen har beviljat 1,8 miljarder så att Fortifikationsverket kan köpa Sörentorp i Sollentuna och Solna för polisens räkning. Investeringen är ett led i regeringens arbete med att bekämpa den...fredag 1/7 10:15