Jessica Levinsson, Alexander Henriksson och Aylya Avelind förstår att de har det bra. Foto: Melina Reid

Grindstugan lider inte av #pressatläge

Förskollärare på Grindstugan känner igen sig i inläggen i förskoleupproret #pressatläge, och är glada över att det fungerar väl på Grindstugan. – Det är en styrka att vi träffar föräldrarna så mycket. Vi har ett gemensamt mål: barnen, säger föreskolläraren Alexander Henriksson.

  • Publicerad 10:00, 8 apr 2018

Förskolan Grindstugan är ett föräldrakooperativ. Varje torsdag kommer fem föräldrar och tar hand om barnen mellan klockan 14 och 17. Då har alla pedagoger planeringsmöte. De går igenom veckan som varit, problem som uppstått, vad de vill utveckla, projekten de jobbar med.

– Vi får tid att planera och ta upp saker så att de slipper bli liggande, berättar Aylya Avelind som är utbildad barnskötare.

Pendlar gärna till förskolan

Hon pendlar gärna mellan Stockholms innerstad och Gustavsberg, eftersom hon förstår att det är svårt att få ett lika bra jobb som det hon har.

Mitt i har tidigare skrivit om förskoleupproret #pressatläge med 1600 vittnesmål från förskolor runt om i landet. Även vittnen från Värmdö berättar om en stressad arbetssituation, för hög arbetsbelastning och för stora barngrupper.

Jessica Levinsson är nyexaminerad förskollärare och kommer närmast från en förskola i Nacka. För en månad sedan började hon på Grindstugan.

Att bara vara med med barnen sågs som att inte göra något.

Jessica Levinsson

– På förskolan i Nacka kände jag att det här var inte det jag utbildat mig till. Det fanns en annan barnsyn. Man såg inte barnen som kompetenta individer. Man gav sig inte tid att förklara. Att bara vara med barnen sågs som att inte göra något. Det var sådan ruljans, stressigt och toppstyrt trots att vi hade mindre barngrupper där än här, säger Jessica Levinsson.

Jobbar nära föräldrarna

Alexander Henriksson menar att det är många faktorer som gör att det fungerar bra på Grindstugan. Han tror att samarbetet med föräldrarna är jätteviktigt.

– Distansen till föräldrarna är mindre och vi har tillsammans barnens bästa för ögonen.

Det tror även förskolechefen Michael Bro Stoffersen Andersen.

– Vi har skapat en liten brygga där vi och föräldrarna möts. Vi vågar öppna oss för varandra och backar inte för att prata om problem, säger han.