Stora byggplaner i Rinkeby centrum hindras av grillen. Foto: Arkiv

Grillkiosken hindrar byggplaner i Rinkeby

Rinkebygrillen måste bort. Det menar polis, trafikkontoret och centrumägarna Fastpartner, som har stora byggplaner för platsen. – Allting beror på grillen, om den inte försvinner kommer vi inte kunna genomföra våra planer, säger Ewa Reuterbrand, på trafikkontoret. Nu ska grillens framtid avgöras i arrendenämnden.

  • Publicerad 09:07, 15 aug 2018

En bred trappa från Skårbygränd till norra Rinkebygången, en liten lekfull park, större torgyta utanför Folkets hus och möjlighet till fler butiker på Rinkebygången.

Så vill centrumägarna Fastpartner, trafikkontoret, och stadsdelen utveckla området i centrum.

Men allt står och faller med grillkiosken, som idag står på den platsen.

Kriminell hot spot

Grillen har i flera år ansetts vara en hot spot för kriminalitet. Där har bland annat omfattande narkotikaförsäljning pågått. Därför har kommunen, polisen och fastighetsägare i omgångar pratat om hur man kan göra området tryggt.

Allting beror på grillen, om den inte försvinner så kommer vi inte kunna genomföra våra planer

Ewa Reuternbrand, trafikkontoret

Grillkiosken i rättstvist

Nu säger Fastpartner upp arrendet, avtalet för att hyra marken, som grillkiosken står på.

Men det går inte ägarna med på. Därför har saken hamnat hos arrendenämnden.

– Det är en riktig soppa, vi får se vad som händer. Vi säger upp arrendet då kommunen vill utveckla området där kiosken står idag. Det har dessutom pågått kriminell verksamhet kring grillen och inget bygglov finns, säger Mats Carinder, centrumchef på Fastpartner.

I mitten av september avgörs grillens öde. Då väntas beslut från arrendenämnden.

Just nu har trafikkontoret cirka 11 miljoner kronor avsatt för att utveckla deras del av platsen, med en trappa, större torgyta vid Folkets hus och liten parkyta.

– Men det är projektpengar som behöver användas nu, så om det här drar ut på tiden kan pengarna komma att försvinna från projektet, säger Ewa Reuterbrand, landskapsarkitekt på trafikkontoret.

– Allting beror på grillen om den inte försvinner så kommer vi inte kunna genomföra våra planer, säger hon.

Mitt i söker ägarna till Rinkebygrillen.