FTI:s skylt som kom upp för tio dagar sedan och Gretaskylten som sattes upp i helgen. Foto: Åsa Sommarström /Janne Nordahl

Gretaskylt mot nedlagda återvinningen vid Lindholmen

I helgen kom det upp en ny skylt vid återvinningsstationen i Lindholmen. En Greta Thunberg-skylt som ifrågasätter hur nedläggningen av stationen hur rimmar med kommunens miljöpolicy. Men förhoppningsvis är en lösning på väg.

  • Publicerad 19:15, 24 feb 2020

Avsändaren är anonym men det är tydligt att det ligger missnöje med att återvinningen försvinner från Lindholmen på fredag som ligger bakom. Det enligt en skylt som FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, satte upp för tio dagar sedan.

Återvinningsstationen vid Lindholmen läggs ner

Bakgrunden är att SL behöver marken eftersom de ska bygga en bussvändplats vid stationen. Det är alltså inte kommunen som från början fattat beslutet.

– Men självklart ska vi ändå ha miljöstationer på så tillgängliga platser som möjligt, säger Björn Furugren Beselin, C, ordförande i kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott.

Byggplaner

Han och de andra politikerna i utskottet diskuterade återvinningsstationen på sitt möte i förra veckan. Tjänstemännen, som tidigare gått bet på att hitta en ersättningsplats för återvinningen, fick i uppdrag att leta igen. Detta eftersom det är ont om kommunal mark som inte är intecknad för framtida byggprojekt.

Men Björn Furugren Beselin pekar på en provisorisk lösning.

Snabbutredning

– Det finns en tomt en bit bort från skolan som vi gav förvaltningen i uppdrag att utreda. Det finns byggplaner där också, men längre fram. Sedan får FTI fatta beslut om de tycker att det är lämpligt. Tjänstemännen fick i uppdrag att snabbutreda tomten.

Om några år, när tomten ska bebyggas, måste kommunen alltså hitta en ny lösning. Något som inte lär bli lättare i takt med att byggplanerna sätts i verket. Få privata markägare är enligt Björn Furugren Beselin intresserade av att upplåta mark till miljöstationer.

Lindholmenborna vet

Men Lindholmenborna Lena och Janne Nordahl, som skickade oss bilden på Gretaskylten, tror inte att det är omöjligt att hitta en ny adress för återvinningen.

– Jag fattar inte varför kommunen inte frågar oss som bor här i om lämpliga platser, säger Lena Nordahl. Jag vet flera ställen som skulle passa.