Grävde fram Polhems sluss från 1755 under garage

Arkeologer har grävt fram den 265 år gamla slussen i marken under Katarinavägen. Nu ska den undersökas och dokumenteras – innan den tas bort. – Man blir imponerad av hantverket, säger arkeologen Jan Kockum.

  • Publicerad 15:18, 18 maj 2020

1755 invigdes slussen som namngavs efter dess konstruktör – den svenska mekanikens fader Christopher Polhem.

Konstruktionen har varit helt täckt sedan 1930 då Slussen byggdes om senast.

”Hållit bra”

I ett garage, som ligger under Katarinavägen mellan Södermalm och Gamla stan, har nu arkeologer tagit fram det som finns kvar av Polhems sluss.

Jan Kockum arbetar på företaget Arkeologikonsult som har i uppdrag att dokumentera lämningar under hela Slussenprojektet.

– Man blir imponerad av hantverket och att det har hållit så bra från 1755 till och med 1930 när slussen lades igen, säger han.

Fick ligga kvar

Redan 1850 byggdes dock ytterligare en sluss-version – Nils Ericsons sluss. Men Polhems slussränna fick då finnas kvar för att reglera vattennivån i Mälaren.

– Det vi har framme nu är själva slussrännan och grunderna till de byggnader som fanns i höjd med bron som gick vid rännan, säger Jan Kockum.

Byggnadslämningarna är delvis från de fyra röda torn som fanns vid Polhems sluss.

Målning av Anders Holm från 1780. I målningen syns Christopher Polhems ”Röda Sluss” med dess röda torn. Foto: Anders Holm/Stadsmuseet i Stockholm

Nya rännan på samma plats

När Polhems sluss tas bort ska Nya Slussens slussränna ligga på samma plats.

– Det är därför vi måste ta bort Polhems sluss. Annars hade den fått ligga kvar, säger Jan Kockum.

Södra sidan av Christopher Polhems slussränna. Foto: Arkeologikonsult.