Gravar i Engelbrekt töms – askan ska spridas i Råcksta

I Engelbrekts columbarium är över 1 000 östermalmare och stockholmare begravna. Men under våren ska 21 av gravarna tömmas.

  • Publicerad 05:04, 23 mar 2020

Under andra världskriget byggdes ett skyddsrum i berget under Engelbrektskyrkan. Församlingen bidrog med pengar i utbyte mot att man skulle få tillgång till skyddsrummet efter krigets slut.

Ingången från Karlavägen går in till columbariet som ligger i ett gammalt skyddsrum från andra världskriget. Foto: Christian Appelsved Svenska Kyrkan

Columbariet i skyddsrummet invigdes 1961 och det finns i dag 1137 gravnischer under kyrkan. Och det är främst askan av Engelbrektsbor och Östermalmsbor som ligger där.

– Men alla som är folkbokförda i Stockholms stad kan gravsättas här, säger columbarieföreståndaren Marie Andersson Lyckeståhl.

Flera ska tömmas

Men runt 50 av gravrätterna i columbariet har lämnats tillbaka av familjer till de avlidna. Församlingen har på olika sätt sökt anhöriga, men i vissa fall har det inte gått och i vissa fall har de efterlevande då tackat nej till att behålla gravrätten.

För 21 stycken av dem har gravrätten redan gått ut och de gravarna kommer att tömmas i år.

– I sådana fall tar församlingen ut urnorna från gravnischerna och för dem till Råcksta begravningsplats där askan töms på en särskild upplåten plats för slutförvaring säger Marie Andersson Lyckeståhl.

I två och ett halvt år har det skyltats vid gravnischerna, lagts ut på hemsidan och annonserats på affischtavlorna att man söker gravrättsinnehavare och församlingen har också skickat ut kungörelser i tidningar. Foto: Christian Appelsved Svenska kyrkan.

Engelbrekts församlings hemsida går det att se vilka gravar som ska tömmas under våren och vilka som är skyltade. Det finns fortfarande möjlighet att förlänga gravrätten om man ser att det till exempel är askan av en gammal fasters eller morbrors grav som ska tömmas.

Fakta

28 lediga platser blir 50

1991 ändrades begravningslagen och de gravrätter som uppläts efter det skulle bli gravrätter som man har i 25 år. Gravrättsinnehavaren får sedan en förfrågan om att förlänga gravrätten i ytterligare 15 år i taget.

I dag finns det 28 platser i Engelbrekts columbarium som är lediga och till hösten blir det alltså 21 ytterligare.

Det finns ingen kö för att ligga i columbariet utan det måste först finnas en avliden person vars dödsbo söker en gravplats. Sedan får dödsboet välja på de platser som finns.

När man upplåter en ny gravrätt betalar man 2 800 kronor i administration. Det är den summa man betalar för de kommande 25 åren.

Källa: Engelbrekts församling
Visa merVisa mindre