Gratis simskola för alla barn i förskoleklass

Nu ska simkunnigheten och vattenvanan bli bättre för Vallentunas barn. I höst får alla barn i förskoleklass gratis simundervisning.

  • Publicerad 10:05, 28 aug 2018

I höst kommer alla barn i förskoleklass i Vallentuna kommun att få gratis simundervisning på skoltid, både de som går i kommunala och de som går i fristående skolor.

Genom undervisningen hoppas man att barnen ska få vattenvana och känna sig trygga i vatten. Därmed kommer de också att få lättare att delta i simundervisningen när de börjar skolan.

Simskola i halvklass

Undervisningen kommer att ledas av utbildade simlärare, och elverna kommer att gå på simskola i halvklass. Varje elev ska få gå i simskolan vid fyra tillfällen under hösten.

Det är ett statsbidrag till kommunen för att stärka barns simkunnighet som gör satsningen möjlig.