AVGIFTSFRITT. Det blir gratis för torghandel, matvagnar och uteserveringar även under 2021. Foto: Claudio Britos

Gratis att ha uteservering även 2021

Näringsidkare har sluppit att betala avgift för uteserveringar, matvagnar och torghandel från mars till och med december på grund av pandemin. Något som får en fortsättning en bra bit in på nästa år.

  • Publicerad 05:00, 4 jan 2021

Det har varit ett tufft år för många lokala näringsidkare det senaste året. Inte minst butiker, kaféer och restauranger har drabbats av coronapandemin och restriktionerna som följt med den.

Kommunen beslutade därför att under 2020 att slopa avgiften för uteserveringar, matvagnar och torghandel från den 1 mars till den 31 december. Tanken var att underlättas för butiker och restauranger som i mindre skala vill flytta ut verksamheten på gatan att göra det.

Förlängs till september

Under hösten förvärrades smittläget igen och det kom nya ännu skarpare restriktioner. Kommunfullmäktige beslutade därför i december att förlänga avgiftsbefrielsen.

Det innebär att det blir gratis för uteserveringar, matvagnar och torghandel även under 2021, från och med den 1 januari till och med den 30 september.

Ska hjälpa företag

Syftet med lättnaderna är främst att minska smittspridningen i samhället, men också att underlätta för näringslivet i kommunen.

Tillfälliga avsteget från taxan innebär en minskad intäkt på omkring 200 000 kronor för kommunen
under 2021. Om fler väljer att söka polistillstånd under året till följd av den slopade avgiften kan summan bli något högre.

Näringsidkare som redan betalat in taxan för perioden får pengarna tillbaka.

Krävs tillstånd från polisen

För att använda offentlig plats krävs tillstånd från polisen.

Oftast är kommunen markägare av den offentliga platsen vilket innebär att kommunen också måste godkänna att du använder marken.

Tillfällig användning – två timmar vid ett enstaka tillfälle – kräver inte polistillstånd.

Källa: Huddinge kommun

Visa merVisa mindre