Ingen konkurrens, ingen insyn, ingen medverkan av Karolinskas personal när NKS planerades. Foto: Stefan Källstigen

Granskning visar: NKS för dyrt – utan konkurrens

Skanska var den enda anbudsgivaren när rekorddyra NKS upphandlades. ”Vi borde ha avbrutit” konstaterar nu den blågröna majoriteten i Region Stockholm.

  • Publicerad 16:49, 19 mar 2019

Nya Karolinska sjukhuset blev onödigt dyrt, och hela projektet skulle ha organiserats av Karolinska sjukhuset självt, och inte av en utomstående organisation.

Den slutsatsen drar den blågröna majoriteten i Region Stockholm av den oberoende granskning som gjorts av Stockholms universitet.

– Delrapporten bekräftar den bild jag haft av att planeringen av Nya Karolinska genomfördes över huvudet på sjukhuset och i för slutna rum i landstingshuset. OPS-upphandlingen borde ha avbrutits, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M) i ett pressmeddelande.

Dyrt avtal

Det så kallade OPS-avtalet, som står för offentlig och privat samverkan, slöts med Skanska, som både byggde och finansierade det nya sjukhuset. Beställaren, i det här fallet landstinget, betalar i stället en årligt avgift under en viss drifttid.

Kostnaden uppgick till 61,4 miljarder kronor fram till 2040, men har nu omförhandlats och ligger på 57 miljarder.

Den blågröna majoriteten menar nu att ”ledning, chefer och medarbetare i verksamheten på Karolinska borde ha haft en central roll i planeringen av det nya sjukhuset”.

Enda anbudet

Rapporten visar att när avtalet förhandlades fram framställdes det som att Skanska lade det bästa budet. Men i själva verket fanns det inga andra anbud. Upphandlingen borde då ha avbrutits, menar de blågröna politikerna nu.

– På punkt efter punkt ger forskarrapporten oss i oppositionen rätt. Vi motsatte oss att genomföra NKS-projektet med OPS-finansiering, och vi ville göra om upphandlingen när bara ett anbud inkom, säger Erika Ullberg (S).

Det här var den andra av tre beställda rapporter från Stockholms universitet. Granskningen sträcker sig från de första besluten på 1990-talet fram till det att hela sjukhuset är inflyttat och igång 2020.