GRANSKNING: Radhusdrömmen som slutade med mordbrand

Mordbrand, förfalskade dokument och krossade fönster. Det här är berättelsen om radhusbygget i Segeltorp som blev en mardröm för grannarna.

  • Publicerad 14:35, 5 maj 2017

Grannen Åsa Holmgren Creigman står på sin altan och tittar på resterna av det nedbrunna radhusbygget.

Hon kommer aldrig att glömma den där kvällen i november 2015, när flammorna slog upp utanför köksfönstret i det lilla radhusområdet i Segeltorp.

– Vi satt i soffan och tittade på TV när jag hör någon som bankar utanför. När jag gick ut i hallen strax efter kände jag värmen. Jag tittar ut genom könsfönstret och skrek. Det brinner!

Larmsamtalen strömmar in till 112 samtidigt som Åsa lyfter telefonen.

– En granne såg två personer springa ut från bygget. Sen går det fort. Det var övertänt inom några sekunder, berättar Åsa Holmgren Creigman.

Räddningstjänsten kommer snabbt till platsen. 

Branden. ”Det brändes i ansiktet när jag tog bilden”, berättar Åsa som bor femton meter från huset. Ingen hade hunnit flytta in när det började brinna. Foto: Privat

En brandman står mellan det brinnande huset och Åsas köksfönster, för att hålla koll så att elden inte sprider sig. 

– Han bad oss packa en väska med det mest nödvändiga. Det var riktigt otäckt.

Det var då andra gången som huset brann, på mindre än ett halvår. En tidig morgon i februari kastade någon in en molotov cocktail genom ett fönster.

Polisen jobbade länge utifrån teorin att även den senare branden var anlagd. Den tekniska undersökningen på platsen visade att någon spillt brandfarlig vätska utanför huset. Men idag är utredningen om grov mordbrand nerlagd.

– Jag la ner eftersom utredningen inte kunde visa att ett brott gick att styrka, säger åklagare Markus Hellsten som ledde förundersökningen.

– Han bad oss packa en väska med det mest nödvändiga. Det var riktigt otäckt.

Foto: Jonas Gosende Grönvik

Ett och ett halvt år efter branden har ingenting hänt. Bygget är avstannat. Nyfikna barn leker i det fallfärdiga huset och tomten används som soptipp.

Grannen Bernt Boström beskådar eländet från sovrumsfönstret.

– Jag är ute och säger till småkillarna minst en gång i veckan. Det är klart att det är spännande att springa här och leka. Men det är farligt. De kan skada sig och det kan finnas gifter. 

Den gamla byggarbetsplatsen saknar stängsel. Det är bara att gå rakt in. Föräldrar i Segeltorp är oroliga över säkerheten. 

Soptipp

Tomten har också blivit en soptipp efter branden. Någon eller några har börjat dumpa byggavfall. Intill det brännskadade huset ligger nu högar av bråte med plank, gamla kylskåp och sängar.

– De är så fräcka att de kommer hit med lastbil och tippar av, berättar Åsa. 

Grannarna på Lövdungevägen möts av utsikten varje dag, morgon och kväll. Många åker förbi rucklet som ligger på en höjd, väl synlig från bussen på Gamla Södertäljevägen.

– Jag hör ofta folk som suckar i bussen: "Gud så det ser ut, jag förstår inte hur grannarna orkar med". Nej, det gör vi inte heller, säger Åsa.

Grannen sålde sitt hus för bara några veckor sedan, berättar Bernt Boström.

– De som kom på visning stod länge och tittade på eländet och undrade så klart vad som händer här.

Det kom aldrig in några bud på huset, berättar Bernt.

– De sålde till slut för 3,9. Husen nere på Lövdungevägen, som är några kvadratmeter mindre och saknar vår utsikt har gått för fem mille.

Måste rivas. ”Brandmännen slog upp ett hål i taket och öste in vatten under släckningsarbetet. Det där går inte att renovera, det måste rivas från grunden”, säger grannen Bernt Boström. Foto: Jonas Gosende Grönvik

Frustrerade grannar ligger på kommunen och vädjar om hjälp. Men svaret är knappast någon tröst.

– Det ser tråkigt ut och det är inte en lämplig plats för barn att leka på. Jag är först med att beklaga grannarnas situation.

Kommunalrådet Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden får ofta samtal från oroliga grannar. Han har också legat på tjänstemännen, berättar han.

– Förvaltningen har gjort bedömningen att de inte kan göra något. Tyvärr. Fastighetsägaren har bygglov. Och så länge är tomten att betrakta som en byggarbetsplats, säger Christian Ottosson.

Så har kommunens tjänstemän resonerat i ett och ett halvt år.

– Vi vill gärna vidta någon typ av åtgärd, men det är svårt för oss att hitta stöd i lagstiftningen, förklarar Camilla Adolfsson, bygglovschef på Huddinge kommun.

"Skojare. Varning för rufflare".

Bygget har kantats av oklarheter redan från start. Grannar vittnar om oseriösa byggfirmor med utländsk arbetskraft som bor på arbetsplatsen. Och seriösare firmor som lämnat bygget med att ett tydligt budskap sprejat på tomten...

 

Foto: Privat

Kommunen stoppade bygget i oktober 2014, då det påbörjats utan komplett bygglov. Ett par veckor senare kunde bygget återupptas. Men kommunen dömde ut straffavgifter på över 190 000 kronor till det bolag som ansökt om bygglov. Böter som som ännu inte betalats in, visar vår granskning (se faktarutan).

När Södra Sidan ligger på kommunen visar det sig att det trots allt kan finnas ett litet hopp om ett stängsel:

– Vi utreder om vi kan besluta om ett föreläggande att fastighetsägaren ska stängsla in byggarbetsplatsen alternativ riva byggnaderna, säger Camilla Adolfsson.

Soptipp. Någon har passat på och tippat gamla kylskåp, plank, järnrör och gamla sängar på tomten. Foto: Jonas Gosende Grönvik

Men kommunen brottas med ett problem: vem är det egentligen som äger fastigheten?

Markägaren och byggherren tvistar i domstol om vem som har rätt till fastigheterna.

Bakom fasaderna tycks det utspela sig en avancerad skumraskaffär. Ord står mot ord och anklagelser om brott haglar från höger och vänster.

Parterna som tvistar vill vara anonyma, men vi kallar dem för Byggaren och Markägaren.

Så här långt är alla överens: De har samarbetat sedan 2010 för att få radhusen byggda. Fastigheten har styckats upp i sex separata tomter som ska bebyggas med en radhuslänga. I betalning skulle Markägaren få ett av radhusen, samt drygt två miljoner kronor. Bygget skulle stå klart senast i september 2012.

Sen går historierna isär.

Enligt Byggaren går affären i lås under ett möte i ett av radhusen, en sen eftermiddag den 15 januari 2015. Byggaren visar upp köpebrev som markägaren påstås ha skrivit under denna kväll. Han menar att radhuset stod färdigt för inflyttning vid denna tidpunkt.

Enligt Markägaren blev radhuset aldrig färdigt, innan det eldhärjades första gången i februari. Mötet ska aldrig ha ägt rum. Och hennes namnunderskrifter är förfalskade.

Jokern

Tingsrättens utredning visar att en tredje person plötsligt dyker upp som ägare till två av fastigheterna. Vi kallar honom för Jokern. Byggaren har tidigare samarbetat med Jokern i flera byggprojekt som kantats av böter och konflikt med kommuner.

Jokern har avtjänat fängelsestraff för mordbrand och bokföringsbrott. Bland annat för ett uppmärksammat fall i februari 2012, då han befanns skyldig till att ha bränt ner Harry Scheins gamla lyxvilla i Danderyd.

Utbränt. Vad händer egentligen? Det undrar oroliga grannar, vars barn tar sig in och leker i det skadade huset. Foto: Jonas Gosende Grönvik

Byggaren berättar för Södra Sidan att han hjälpt Jokern med ett byggprojekt under tiden som han satt i fängelse. När han kom ut 2014 ska han enligt Byggaren kuppat sig in i radhusprojektet.

Byggaren påstår också att Markägaren och Jokern är i maskopi.

– Han försökte köpa in sig hos mig. När han märkte att det inte gick lyckades han lura i tjejen att hon kan få mer betalat av honom.

Förfalskade dokument

Men den historien tror inte rätten på. Enligt Markägaren har hon inte något med Jokern att göra.

Markägaren vinner i tingsrätten, som anser att Byggarens uppgifter inte är trovärdiga. Byggaren har heller inte kunnat bevisa att köpebreven är äkta. Markägarens redogörelse är däremot trovärdig och tillförlitlig, konstatera rätten.

Byggaren har överklagat domen till Hovrätten. De sista förhandlingarna hölls i fredags förra veckan. Svea Hovrätt meddelar sin dom den 19 maj.

Det är förfärligt. Jag tänker på grannarna som bor där, som får lida utav helsike.

Foto: Jonas Gosende Grönvik

Så länge nöter det kommunala maskineriet på. Med grus i maskineriet.

Kommunen har under åren haft kontakt med Byggaren, som också är kontrollansvarig för bygget.

– Vi blir hela tiden lovade återkoppling, men får inte det, säger bygglovschef Camilla Adolfsson.

Byggaren själv beklagar situationen.

– Det är förfärligt. Jag tänker på grannarna som bor där, som får lida utav helsike.

Han menar att han ställt upp staket tidigare, men att det rivits ner och stulits.

– Om jag hyr eller köper ett staket blir jag bara av med det med en gång.

Markägaren beklagar också situationen.

– Jag kan inte uttala mig så länge rättsprocessen pågår. Ingen av oss har rätt att göra något på tomten innan tvisten är avgjord.

Pengar att hämta

När målet är avgjort har den rätta ägaren försäkringspengar att hämta ut:

– Folksam har sedan tidigare sagt att vi lämnar ersättning. Det pågår dock flera rättsprocesser som Folksam inte är inblandade i. Innan de är avgjorda finns det ingen rättslig mottagare till försäkringsersättningen, varför Folksam är tvunget att avvakta med utbetalningen, säger Erik Evrén, presschef på Folksam.

Kommunens miljötillsynsavdelning är inkopplade på avfallet som tippats på tomten. De har skickat ett brev till personer som de tror kan ha stått för nedskräpningen. Svarsdag: 15 maj.

"Om det då kommer fram vem som skräpat ner kan vi förelägga dem att städa upp. Annars ser det ut som att vi tar beslut om att avsluta ärendet. Du som klagande kommer då att kunna överklaga det beslutet. Vi kommer även att lämna över ärendet till polisen", skriver kommunens miljöinspektör i ett mejl till en granne.

Bygglovsavdelningens krav om stängsel eller rivning kan också dra ut på tiden.

– Vi väntar på domen och ser vad som händer sen. Kan fastighetsägaren eller byggherren få ordning på bygget avvaktar vi.

Bygglovet som är giltigt i fem år går ut i april 2019.

– Först då kan vi kräva att byggnationen ska vara färdigställd. Är den inte det kan vi vitesförelägga. I värsta fall kan det också ta tid, om de vägrar följa föreläggandet.

Grannen Åsa Holmgren Creigman suckar.

– Man blir deprimerad. Huddinge kommun borde skämmas att det får stå och se ut så här. Man tycker att de borde vara mer angelägna att få det ordnat.

UPPFÖLJNING: Lösning i sikte för radhus-helvetet i Segeltorp

Foto: Sara Ringström

Det här har hänt

September 2012: Kommunen godkänner detaljplanen som tillåter sex radhus i korsningen Gamla Södertäljevägen/Ekhagsvägen.

September 2013: Ansökan om bygglov lämnas in.

April 2014: Kommunen beviljar ett bygglov som gäller i fem år, till april 2019.

Maj 2014: Kommunen vägrar ge startbesked, då det saknas handlingar i det tekniska samrådet.

Oktober 2014: Kommunen gör en besiktning på fastigheten och konstaterar att bygget har påbörjats utan startbesked. Kommunen beslutar om byggstopp.

Oktober 2014: Kommunen ger startbesked, när kompletterande handlingar kommer in. Då bygget ändå påbörjats innan startbesked planerar kommunen att ta ut en byggsanktionsavgift.

Januari 2015: Byggaren påstår att ett av husen står klart för inflyttning.

Februari 2015: Huset brinner för första gången. Enligt grannar ska en molotov coktial kastats in i det mest färdiga huset.

November 2015: Huset brinner för andra gången den 11 november. Den här gången överantänds hela radhuslängan. Ett radhus brinner ner till grunden, de andra får svåra brand, rök och vattenskador efter släckningsarbetet.

Februari 2016: Södertörns tingsrätt dömmer till markägarens fördel i tvisten om vem som äger marken. Byggherren överklagar till Hovrätten.

April 2016: Natur och byggnadsnämnden beslutar om en byggsanktionsavgift på varje fastighet. Bolaget som står på bygglovet ska betala totalt 190 104 kronor.

Men fakturorna är ännu inte betalada. När Södra Sidan begär ut dem visar det sig att kommunen missat att lägga dem på lådan. Fakturorna har skickats ut först i april. Att debiteringen dröjt beror på en miss i fakturahanteringen för sanktionsavgifter under 2016, enligt bygglovschef Camilla Adolfsson.

Maj 2017: Sista förhandlingarna hålls i Hovrätten. Dom ska meddelas 19 maj.

Visa merVisa mindre