Foto: Pauline Cederblad

Grannsamverkansträffar sker digitalt

Genom utbildningar i grannsamverkan hoppas kommunen kunna minska förebygga brott i bostadsområden. Nu sker utbildningar digitalt.

  • Publicerad 05:28, 31 mar 2021

Salems kommun genomför varje år utbildningar i grannsamverkan, en metod som används för att förebygga brott och otrygghet i bostadsområden.

I år sker utbildningarna digitalt, och riktar sig främst till personer som är nya inom grannsamverkan, eller som vill få igång grannsamverkan i det egna området.

Inbrottsvåg i Salem 2020 – trots pandemi och hemmajobb

Tanken är att grannsamverkan ska göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslingar genom att grannar ser över varandras bostäder samt ser över den inbrottsskyddet i den egna bostaden.

Nästa träff är torsdagen den 15 april. Anmälan sker via kommunens hemsida.