Invernessbacke. Här kan ett 4-våningshusbyggas om detaljplanen klubbas enligt förslaget - något som grannarna vill stoppa. Foto: Anton Kyhlbäck

Grannprotest mot bostadsbygge i Inverness

Boende i Inverness är i konflikt med kommunen och vill med namninsamling stoppa ett planerat 4-våningshus. "Vi har inget intresse av att det ska vara något främmande och stort här" svarar byggnadsnämndens ordförande.

  • Publicerad 11:33, 18 dec 2021

I veckan hölls ett samråd angående detaljplan för Invernessbacke 8.

Istället för den gamla villan på slänten i Inverness backe, som revs för ett antal år sedan, vill man bygga ett flerbostadshus på fyra våningar med ett garage på källarplan.

Något som ett antal grannar i området nu protesterar mot. Bland annat är de förvånade över storleken på bygget i förhållande till tomten där huset ska stå.

– Man kan fråga sig om kommunen ens har varit här och kollat, säger Invernessbon Viveca Ohlén.

Hon berättar att det för 30 år sedan fanns planer på ett liknande bygge.

– Men då protesterade vi, och man lyssnade. Det hoppas jag man gör igen.

Invernessbon Jan Lindqvist, som även är engagerad lokalt för Moderaterna, berättar att de nu har 100 namnunderskrifter mot det nya förslaget.

– Det är helt fel tänkt det här och det vet förvaltningen. Men vi får känslan av att man inte bryr sig om vad som händer, säger han.

Claës Breitholtz (M) är ordförande i byggnadsnämnden. Han menar att de boende kommer att höras i processen.

– Det kommer finnas flera tillfällen för de närboende att säga sitt.

– Vi tar det här steg för steg. Men jag är inte beredd att avbryta bara för att man inte gillar förslaget.

"Felaktiga skisser"

Enligt grannarna har skisserna som skickats ut varit felaktiga i proportionerna, då huset ser lägre ut än vad det faktiskt ska bli. Något man menar varit med avsikt för att grannskapet inte ska reagera på de nya planerna.

– Sedan har man lagt till att man inte är juridiskt ansvarig för de här. Då kan man lika gärna skicka ut en bild på Kalle Anka som förslag på vad man ska bygga, och sen inte behöva ta ansvar, säger Jan Lindquist.

De menar att bostadshuset kommer påverka sikten, stadsbilden och trafiksituationen negativt.

– Det är knappt så man kan parkera här idag.

– Klart att man ska bygga något här. Men det ska vara något som är snyggt och proportionerligt, säger Viveca Ohlén.

"Ska titta på det"

Claës Breitholtz svarar på frågan om de felaktiga skisserna.

– Jag har gett kontoret till uppdrag att titta på dem så att de är riktiga. Från nämndens sida kan jag säga att vi jobbat hårt för att hålla nere husets höjd så mycket som möjligt.

Han hoppas att detaljplanprocessen, där ett planförslag håller på att utformas, ska leda till något som grannarna är nöjda med.

– Vi har inget intresse av att det ska vara något främmande och stort här.

Grannar. Viveca Ohlén har bott i området i 70 år. Hon tycker att planerna som kommunen lagt fram går stick i stäv med tanken om att bevara villastaden. Foto: Anton Kyhlbäck

Invernessbacken

Detaljplanen gäller ett flerbostadshus med cirka 12 lägenheter på Invernessvägen 7 där en gammal villa tidigare låg. I källarplan planeras ett garage.

Den 27 oktober tog byggnadsnämnden ett enhälligt beslut om samråd för detaljplanen. Näst i tur ska ett planförslag tas fram innan nytt samråd med boende.