Störande? Kvinnan i Arenastaden har riktat klagomål mot skyltar och reklam i flera år. Störande må så vara, men inget brott mot miljöbalken, anser mark- och miljödomstolen. Foto: Chris Anderson

Granne till MoS får tåla blinkande reklam

En Solnabo har i flera års tid klagat på blinkande skyltar vid Mall of Scandinavia, som hon anser stör hennes familj och utsätter dem för aggressiv reklam. Men något lagbrott är det inte tal om, fastslår mark- och miljödomstolen.

  • Publicerad 11:55, 22 dec 2021

Kvinnan, som är bosatt några hundra meter från Mall of Scandinavia, har riktat klagomål mot skyltar och reklam i området sedan 2015.

Särskilt störande är den stora bildskärmen med ett stort "M" som pryder köpcentrumet, har hon ansett.

En olägenhet i miljöbalkens mening, menar kvinnan. Hon har beskrivit reklamen som aggressiv och störande eftersom den syns från de flesta rummen i lägenheten och även från balkongen.

Drog ned ljusstyrkan

Solna stads miljöförvaltning, som gjort inspektioner i lägenheten, ålade för några år sedan centrumägaren Unibail-Rodamco att utreda saken, varpå ljusstyrkan på vissa skyltar skruvades ned till 60 procent.

Staden nöjde sig med detta och avslutade ärendet 2019 med att konstatera att reklamen nu inte utgjorde någon fara för kvinnan ur hälsosynpunkt. Länsstyrelsen höll med och påpekade att bildskärmen endast är på under dagtid.

Men kvinnan gav sig inte och överklagade till mark- och miljödomstolen, hon kräver att skyltarna släcks eller flyttas. När familjen dessutom hänvisats till hemarbete under pandemin, har flimret och reklamen blivit än mer störande.

"Ingen olägenhet"

Domstolen skriver nu att man inte ifrågasätter kvinnans upplevelse, men mot bakgrund av områdets karaktär och den "förhållandevis begränsade tid under vilken bildskärmen används för rörlig bild" anses reklamen Mall of Scandinavia inte utgöra någon olägenhet i lagens mening.

Kvinnan har nu möjlighet att överklaga till mark- och miljööverdomstolen.