Daiga Ibrahim bor i ett av husen som vetter mot området där de nya husen föreslås byggas. Här med Christer Holmberg, Denise Persson och Peter Hedlund. Foto: Pekka Pääkkö

Grannarna protesterar mot bostäder i Amaryllisparken

Amaryllisparken i Lindalen kan få upp till 200 nya bostäder. Men inte om grannarna får som de vill. Nästan 500 personer har skrivit på en protestlista mot bygget.

  • Publicerad 06:15, 6 apr 2021

Flera Tyresöbor har samlats i Amaryllisparken. De flesta av dem bor grannar med området som nu föreslås få nya hus. Mellan 170 och 200 nya bostäder lyder förslaget, i hus om tre till fem våningar.

Det är Sveafastigheter som vill bygga på det som i dag är kommunens mark. Nu finns här bland annat en skogsdunge, gångväg och boulebanor.

Denise Persson är uppvuxen i ett av husen närmast Amaryllisparken. Hon har satt upp en blå skylt: "Rädda Amaryllisparken – stoppa höghusbygget".

– Tre till fem våningar är inte höghus får vi ibland höra. Men i det här området, där det mest finns villor, är det höghus, säger Denise.

Närmare 500 personer har skrivit på protestlistan hon har skapat. Nästan 400 är Tyresöbor och majoriteten av dem bor i Lindalen.

Denise Persson har satt upp en skylt vid sitt barndomshem som ligger vid Amaryllisparken. Foto: Pekka Pääkkö

Mitt i Tyresö träffar Denise och de andra vid boulebanorna. De vill stoppa bygget helt.

– Det här är inget "bygg men inte nära mig". I det här fallet handlar det om att det är den sista gröna ytan vi har i Lindalen, säger Lena Otterström som är uppvuxen i Lindalen och nu har företag i området.

De är också oroliga för vad nybygget skulle göra med trafiksituationen och huspriserna. Lägre hus är inte ett alternativ för dem.

– Vi vill att området ska förbli parkmark och att det blir en samlingsplats i stället för att delas upp av betongblock, säger Denise som är besviken över att politikerna inte vill ta emot protestlistan.

Illustrationsförslag sett från Bollmoravägen. Foto: Illustration: Link arkitektur

Gruppen har förslag på vad de i stället vill se här. En lekpark, ett utegym och en hundpark är några av idéerna. Uthyrningsplatser för försäljning, boublebanor och parkeringsplatser andra.

Det var 2019 ett oenigt stadsbyggnadsutskott gav projektet ett så kallad positivt planbesked. MP, L och S röstade då för, medan M, KD och SD reserverade sig.

Nästa steg är att politikerna ska ta ställning till samråd, vilket skulle ha gjorts vid senaste utskottsmötet. Frågan återremitterades dock, bland annat för att handlingarna byggde på gamla uppgifter, som att boulebanorna ska vara kvar.

Förslag för nya boulebanor

Så blir det inte om planen vinner laga kraft, enligt Mats Lindblom (L), ordförande i utskottet. Var de nya banorna skulle hamna är inte bestämt än.

– Det finns flera bra förslag. Vi ska försöka få ihop 16 banor och jag skulle vilja att det finns möjlighet för fler vid behov, säger han.

Det finns flera fördelar med att bygga i området, menar han.

– Trafiken skulle öka på Bollmoravägen där vi inte har samma problem som på Gudöbroleden och Tyresövägen. Visst kommer det fällas en del träd, men en stor del av den yta som går åt gata och bostäder är redan hårdgjord i dag. Och vi får en möjlighet att utveckla parken.

Hur ser du på att nästan 500 har skrivit på mot projektet?

– Protesterna kommer i ett väldigt tidigt skede, innan vi ens har ett färdigt förslag. Jag tolkar dem som ett uttryck för att man är mån om vad som händer i området. Det har vi förstått och måste lyssna på.

Han säger att det är svårt att göra alla nöjda, som de närmast bygget som får nybyggda hus som grannar.

– I det här fallet rör det sig om om minst 30 meter från tomtgräns till det närmaste nya huset. Det är viktigt att människor i Lindalen i stort kan känna att det finns fördelar och en positiv utveckling.

Såhär ser en del Amaryllisparken ut i dag, vid boulebanorna. Foto: Pekka Pääkkö

Det här planeras

Fyra kvarter med hus om tre till fem våningar – lägre mot de befintliga husen och högre utåt Bollmoravägen. Totalt cirka 170 till 200 lägenheter.

En ny lokalgata och möjlighet för lokaler i bottenvåningen i två av kvarteren.

Utformningen av parkområdet ska studeras vidare i nästa skede.

En utökad byggrätt för förskolan vilket skulle ge plats för cirka 160 föreskoleplatser.

Nästa steg är att politikerna ska ta ställning till samråd. I samrådet får Tyresöborna tycka till om projektet. Det är det första formella steget i detaljplaneprocessen.

Visa merVisa mindre

De har skrivit på mot bygget i Amaryllisparken. Längst fram Lena Otterström följt av Daiga Ibrahim, Christer Holmberg, Denise Persson, Peter Hedlund, Marianne Persson, Lennart Eriksson och Reino Seppänen. Foto: Pekka Pääkkö