Ett trassel med bygglovet gör att återvinningen vid Hjorthagens IP kan försvinna. Foto: Mostphotos

Grannarna kan rädda återvinning i Hjorthagen

Sopstationen vid Hjorthagens IP hotas efter ett bygglovstrassel. Nu vill politikerna att grannarna ska få tycka till om stationens framtid.

  • Publicerad 13:15, 31 aug 2018

Ett trassel med bygglovet gör att återvinningen vid Hjorthagens IP kan försvinna. Detta eftersom stationen enligt stadsbyggnadskontoret varken kan få ett nytt tillfälligt bygglov eller ett permanent sådant.

Men när politikerna i stadsbyggnadsnämnden skulle besluta om bygglovet i onsdags kom inget beslut.

Istället skickades ärendet tillbaka till stadsbyggnadskontoret för bearbetning. Det som nu ska ske är ett grannhörande – alltså att de som bor i Hjorthagen ska informeras och tycka till om stationen som strider mot gällande detaljplan.

När och hur denna information kommer skickas ut, och när grannarna får tycka till är för tidigt att säga.