Överklagade. De 700 nya lägenheterna vid Perstorpsvägen har överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Grannar vill rädda unik svamp – överklagar jättebygge

Fridlysta svampar, fladdermöss och ekar. Nu överklagar grannarna planerna på 700 nya bostäder i Farsta.

  • Publicerad 14:19, 25 apr 2017

I början på mars fattade kommunfullmäktige beslut om 700 nya bostäder vid Perstorpsvägen i Farsta. Bland annat skulle det byggas 400 hyresrätter och 200 studentlägenheter var tanken, men nu har planerna stött på patrull. Flera grannar har nu överklagat planerna till Mark- och miljödomstolen och skälen till överklagandena varierar.

Bland dem som överklagat finns den lokala hyresgästföreningen Ekebergabacken, och förutom att bygget kommer att försämra tillgängligheten till deras lägenheter under byggtiden så menar de också att det nya bygget hotar såväl fridlysta svampar som fladdermöss.

Fridlysta svampar och fladdermöss

Enligt grannarna finns det idag en mängd äldre värdefulla ekar i området som är en bra miljö för såväl den fridlysta svampen saffransticka och fladdermöss. Grannarna hävdar vidare att det inte funnits tillräckliga skäl att upphäva strandskyddet vid Drevviken som man gjort i och med bygget.

Bygge av 700 bostäder hotar campingstugorna vid Hökarängsbadet

Även en lokal bostadsrättsförening, andra grannar samt Hökarängens gård har överklagat bygget.

Enligt Hökarängens gård riskerar de nya "kolossala" husen att kasta skugga över gårdens hus och hindra sol och värme, något som i sin tur kan skada husen som redan har problem med fukt.

Den lokala bostadsrättsföreningen menar i sin tur att de nya lägenheterna innebär en så stor påverkan på miljön att en miljökonsekvensbeskrivning är nödvändigt. I övrigt ber föreningen om att få anstånd till i början på maj för att närmare beskriva varför man valt att överklaga bygget.

Beslutat: 700 nya bostäder i Farsta