Byggplaner. Kontor planeras på innegården vid Tegnérlunden 4. Foto: Pekka Pääkkö

Grannar rasar mot kontor på innergården

Nya kontor och ett nytt gårdshus planeras på innergården vid Tegnérlunden. Förslaget väcker oro och ilska bland flera grannar.

  • Publicerad 16:03, 27 aug 2021

Vi har
haft en bra efterfrågan på
kontorsplatser
under lång tid.

På innergården mellan Tegnérlunden 4 och Barnhusväderkvarnen 36 finns det cykelparkering, små buskar och sittplatser.

Här planerar fastighetsbolaget Fabege att bygga nya våningar på de redan befintliga kontoren mittemot och ett helt nytt gårdshus på innergården. Planbeskrivning är nu ute på granskning och den har möts av stark kritik från bostadsrättsföreningen Väderkvarnen 1.

– I stället för att få in ljus i lägenheten är risken stor att de med balkong mot innergården kommer att stirra rakt in i någons kontor, säger en granne.

– Det är en fin innergård där man kan slå sig ner och se barnen leka. Att stirra in i någons kontor var inte något jag räknade med när jag flyttade in.

Här kan det byggas.Kontorshus planeras på innegården vid Tegnerlunden 4. Foto: Pekka Pääkkö

Charlotte Liliegren, chef för stads- och fastighetsutveckling vid Fabege. Foto: Jeanette Hägglund

Enligt Fabeges plan hamnar det nya drygt 14 meter från föreningens byggnad och cirka fyra meter från fastighetsgränsen. Medlemmar i Väderkvarnen 1 menar att dessa förslag ”skulle få oacceptabelt stora negativa konsekvenser” för bland annat intilliggande bebyggelse i huset, där uteplatsen och solljus mot balkongerna skulle försvinna.

Höga krav

Victoria Berggren, stads- och fastighetsutvecklare vid Fabege, säger att man har haft ”stort fokus på solstudier i planeringen”.

– Vi har tittat på de synpunkter som kommit in, stadsbyggnadskontoret ställer höga krav på oss som fastighetsägare.

Charlotte Liliegren, chef för stads- och fastighetsutveckling vid Fabege, tror att efterfrågan på kontor i innerstan kommer att vara fortsatt stark, hemarbete till trots.

Victoria Berggren, stads- och fastighets­utvecklare. Foto: Privat

– Det finns faktiskt bara en vakant lokal i byggnaden just nu, så vakansen är låg. Vi har haft en bra efterfrågan på kontorsplatser under lång tid.

Trots att det i planbeskrivningen står att gårdshuset inte får ha fönster på ena gaveln anser grannarna att de kommer att uppleva en ”kraftigt ökad insyn”. Något som Fabege, inte håller med om. De anser att det har korrigerats då gårdshusets gavel inte får ha några fönster och placeringen har justerats.

Efter den 31 augusti ska stadsbyggnadskontoret granska yttrandena för att se om planförslaget ska justeras ytterligare eller gå upp i stadsbyggnadsnämnden.

Detta säger föreningen nej till

1. Det nya gårdshuset.

2. Påbyggnad längs Tegnérgatan, Drottninggatan och Rådmansgatan.

3. Centrumändamål för våning 1 på Drottninggatan.

4. Omfattande antal nya cykelparkeringar med tak på innergården.

Den 31 augusti är sista dagen för synpunkter att skickas in.

Visa merVisa mindre