Grannar protesterar – grönområdet försvinner

17 nya stadsradhus i grässlänten vid Lundagatan skulle försämra boendemiljön avsevärt. Det tycker flera grannar som nu protesterar mot byggplanerna. – Det känns så otroligt otidsenligt, att bygga bort grönområden, säger grannen Cecilia Carlsson.

  • Publicerad 10:03, 21 jun 2017

Stockholms stad har börjat en process för att bygga 17 nya stadsradhus vid Lundagatan i Högalid.

Husen planeras i sluttningen med gräs och träd som finns mellan övre och nedre Lundagatan. Här finns i dag även ett pumphus i tegel, som skulle få flyttas.

Grannar protesterar

Flera grannar har nu gått samman för att protestera mot byggplanerna.

– Boendemiljön kommer att förändras drastiskt, både när det gäller buller och luftkvalité. Träden som växer här är oerhört viktiga eftersom vi ligger så nära Hornsgatan, som är en av de mest förorenade gatorna i landet. Man borde plantera fler träd, inte hugga ned dem, säger Cecilia Carlsson.

Grannarna Johanna Rickne, Cecilia Carlsson, Louise, Britt Liwf och Bo Ekstam är kritiska till de nya stadsradhusen.

Hon frågar sig vilka som tjänar på att husen byggs.

– Det är ju inte så att man löser bostadsbristen genom att bygga 17 väldigt dyra bostadsrättsradhus. Samtidigt som man försämrar boendemiljön för 320 hushåll som berörs direkt, och ännu fler indirekt. Det känns så otroligt otidsenligt, att bygga bort grönområden.

Hur gatan ser ut i dag, övre bilen, och hur gatan är tänkt att se ut enligt visionen från Utopia arkitekter.

Risk för hälsan

Förtätningen av Stockholm kan inte ske till vilket pris som helst, tycker gruppen.

– Inte när det sker på bekostad av människors hälsa, säger Johanna Rickne.

Men får man inte räkna med byggen i en storstad?

– Jag har inte något emot byggen, men det ska göras med vett. Inte med dumhet. Man kan inte bygga hur tätt som helst, säger Ola Anderstedt, som också har startat Facebookgrupppen ”Rädda Lundagatan”.

Fler kritiska

Grannarna är inte ensamma om att vara kritiska till byggplanerna. Stadsmuseet bedömer att projektet inte är genomförbart utan att kulturhistoriska, planhistoriska och samhällshistoriska värden skadas.

Miljöförvaltningen är också tveksam. Nivån av farliga partiklar från kväveoxid ligger i dag precis på gränsen på gatan.

När träden tas bort, och husen byggs, riskerar man att gränsen överskrids. Miljöförvaltningen vill att en detaljerad utredning görs angående detta och vill även undersöka hur bullernivåerna kommer att påverkas.

Stadsbyggnadsborgarrådet, Roger Mogert (S), tycker däremot att stadsradhusen är ett ”elegant sätt att skapa nya bostäder av en hög arkitektonisk kvalitet i ett svårt läge”, vilket han skrev under på i samband med att byggprocessen startade.

Samråd i höst

I höst är det dags för samråd, då alla har chans att tycka till och ge sina synpunkter.

Om detaljplanen inte överklagas, eller stoppas, beräknas byggandet starta i 2019 och första inflyttning ske under 2020.