Grannar protester mot nybygge med 14 sovrum

Ett enbostadshus med 14 sovrum och 12 toaletter har rivit upp en proteststorm bland grannar i Glömsta. I rättsprocessen har byggherren fått rätt, men grannarna hoppas nu på resning.

  • Publicerad 15:32, 31 mar 2017

Ägaren till enbostadshuset på Gamla Tullingevägen, där upp mot 17 personer hyrde rum och sedan vräktes, bygger just nu ett hus i Glömsta som grannarna där har protesterat kraftigt mot.

Kommunen har beviljat bygglov för ett enbostadshus med boyta på 150 kvadratmeter plus källare. I villan planeras 14 sovrum och 12 toaletter, varav flera rum, enligt ritningen, enbart kan nås via en trappa från utsidan.

Till det får ett gårdshus på 50 kvadratmeter byggas.

Misstankar väcktes

Bygglovet väckte misstanke hos grannarna om att huset inte skulle användas som ett enbostadshus, det detaljplanen tillåter, utan till någon verksamhet. Byggherren nekar och menar att han ska bo där med familjen.

Ärendet överklagades till länsstyrelsen som ansåg att enbostadshuset och gårdshuset var planenliga, och att de inte kunde säga mycket om planlösningen. Grannarna överklagade då vidare till Mark- och miljödomstolen. Även där avslogs överklagan och i september 2016 meddelade Mark- och miljööverdomstolen att den inte fann skäl till prövningstillstånd.

Högsta domstolen

Men i och med vad som hänt på Gamla Tullingevägen hoppas nu grannarna på resning i Högsta domstolen.


Läs mer: Jakt på villor med många inneboende


– Att Huddinge kommuns tjänstemän medverkar till att sådana här kollektivbostadshus får byggas under rubriken enbostadshus är upprörande, skriver grannarnas ombud Göran Wahlberg till Mitt i, och fortsätter:

Slutlig prövning

– För närvarande prövar Högsta domstolen en resningsansökan för att Mark- och miljööverdomstolen slutligt ska pröva om ett bostadshus med 20–22 individuella uthyrningsbostäder är en- eller tvåbostadshus.

Huset är fortfarande uppbyggnad och ingen har hittills flyttat in.