Kritiska. ”Man tar en yta som används av allmänheten och gör den bokningsbar”, säger Jonas Meerits. Till vänster står grannen Peter Jansson. Foto: Pekka Pääkkö

Grannar på Långholmen vaknade till ljudet av ny padelbana: ”Vi häpnar”

På gräsmattan vid Fasta paviljongen på Långholmen, mellan två förskolor och en grundskola, står grävskopor och vänder upp jorden. Här anläggs – till grannars förvåning – sex padelbanor.

  • Publicerad 15:30, 20 maj 2022

Titt som tätt kommer lastbilar med fyllningsmassor längs Alstaviksvägen. De stannar vid entrén till gräsmattan utanför Fasta paviljongen.

– För ett par veckor sedan vaknade jag av grävmaskinerna halvsex på morgonen. Ingen här kände till att det var på gång, säger Peter Jansson, som bor några meter från bygget.

– Vi häpnar. I en kulturmiljö där där vi knappt får slå in en spik i väggen hemma får de bygga sex jätteglasburar. Det passar inte in, säger hans granne Jonas Meerits.

Äger marken

Bakom projektet står PWR Padel och Centria som är ägare till Fasta paviljongen och marken.

PWR Padel har planer på att anlägga en stor padelanläggning i Sollentuna, men då det väntas dröja bygger de under tiden tillfälliga banor här.

Arbetsplats. På Långholmen omvandlas 1 800 kvadratmeter gräsyta till padelbanor. Foto: Pekka Pääkkö

Oroliga grannar

Grannar är bland annat oroliga för att banorna kan leda till nedskräpning och trafikkaos, då varken toaletter eller parkeringar finns planerade.

– När det är fotbollsmatch här på helger står bilarna på rad, trots förbud. Om en massa padelspelare ska hit blir det ännu mer kaos. Och var ska de ta vägen när de blir kissnödiga, eller måste göra tyngre saker? säger Peter Jansson.

– Sedan kan man även tänka på närheten till förskolorna och det tuffa språkbruk som används när det inte går som tänkt i en match. Det blir nog en hel del könsord.

"Högre tolerans"

I bygglovsbeslutet skriver staden att toleransnivån ”förväntas vara något högre för boende i närområdet” eftersom en fotbollsplan redan ligger i närheten.

– Det är lite som att säga till en hyresgäst som bor i ett hus med asbest att “eftersom ni under så lång tid bott här får vi anta att ni har lite högre tolerans”, säger Jonas Meerits.

Snart kan sex nya padelbanor komma till Söder

Förälder. Elin Stenbacka med dottern Ruth, 3 år. ”Det är väldigt mycket buller och så kör tunga lastbilar där barnen går till och från skolan. Trafiken ökar när den snarare borde minska.” Foto: Pekka Pääkkö

Lämplig placering

När Mitt i kontaktar staden konstaterar Anna Eriksson, enhetschef vid stadsbyggnadskontoret, att information gått ut till fastighetsägare i området och att anläggningen inte strider mot kraven på lämplig placering.

– Dessa padelbanor är utformade i enlighet med hur tidsbegränsade padelbanor kan förväntas utformas.

Vill få fler att röra på sig

Patrik Gustafsson, informationsansvarig på PWR Padel som äger banorna, tycker det är synd att grannar inte har fått information om bygget, men tycker även banorna döms ut för tidigt.

– Vi har gjort det vi ska gentemot staden och fått okej. Vi vill tillföra en trevlig aktivitet till Långholmen och förhoppningen är att det här ska få fler människor att röra på sig.

– Det finns många som tycker att det är ett spännande tillskott, barn på skolorna kan spela tillsammans med sina föräldrar. Det går även att spela andra bollsporter där och vi har dialog med skolorna om det.

Löser eventuella problem efter hand

Skulle problem uppstå med parkering, toaletter eller annat kommer det att lösas, menar Patrik Gustafsson.

– Vi vill gärna prata med dem som har synpunkter, gå igenom dem tillsammans. Vi vill samverka så att alla tycker det här är bra.

Enligt tillståndet får banorna vara kvar till augusti 2026. De ska sedan nedmonteras och flyttas till Sollentuna.

– Målet är att vara kvar längre, men som det ser ut nu är vi i alla fall kvar tills dess.